×

Sosyoloji

Sosyoloji - 12. Sınıf

Sosyolojinin bugünkü konumunu anlamak, çağı anlamaktır. 21. yüzyı dünyasında olup bitenleri anlamak ve açıklayabilmek için yeni sosyolojinin penceresinden bakmaya ihtiyaç vardır. Toplumsal hayat çok sayıda çeşitli kurum ve kuruluşlarla örülmüş, farklı amaç ve işlevlere sahip yine çok sayıda grupları barındıran, belirli bir değerler ve kurallar sistemine dayanan ve değişen dinamik bir etkileşim ağıdır. Bu ağın çözümlenerek aydınlatılmasını ve burada karşımıza çıkan sorunlar üzerine düşünmeyi sosyoloji mümkün hale getirir. Bu çerçevede öğrencinin içinde yaşadığı koşulları gerçeklere uygun olarak anlamlandırması ve sosyal dönüşümlerin yapısı ve yönünü öngörebilmesi sağlanmaya çalışılır.

Dersin işlenişinde, sosyoloji ile ilgili görsel materyaller, kısa filmler yoğun olarak kullanılır ve öğrencilerin bu materyalleri yorumlamasına dayalı tartışma odaklı çalışmalar yapılır. Öğrencilerin, sosyolojinin konusuna giren olayları bilimsel açıdan ele almaları ve araştırmaları dersin temel amaçlarındandır. Bu ders haftada iki saat olarak işlenir.