×

Türk Dili ve Edebiyatı

Hedefler

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün hedefleri;

  • Ana dilini doğru ve akıcı kullanan, okuduklarını ve izlediklerini anlayan, dinleyip tasarladıklarını sözlü ve yazılı olarak doğru ve amaca uygun olarak anlatan,
  • Türk ve dünya edebiyatından yetkin eserlerle tanışarak ulusal ve evrensel değerleri içselleştiren,
  • Sanata ve doğaya; dünyadaki ve ülkesindeki olaylara duyarlı, günceli takip eden,
  • Edebî makale yazabilen ve yapıta dönük düşüncelerini etkin bir şekilde ifade edebilen,
  • Süreç odaklı ölçme değerlendirme ile bireysel birikim ve becerilerini ortaya koyarak bir eseri bütünlüklü bir biçimde inceleyebilen,
  • 21. yüzyıl için gereken “eleştirel düşünme”, “sözlü ve yazılı iletişim”, “kültürel farkındalık”, “ana dilde yeterlilik”, “takım çalışması”, “çok kültürlülük”, “bilgiye etkili bir biçimde erişme”, “eğitim teknolojilerini doğru ve etkili kullanabilme” gibi temel becerileri temel alarak entelektüel birikimini geliştiren,
  • Bilgiye ulaşmada teknolojiyi doğru şekilde kullanarak bireysel farklılığını ortaya koyan,
  • Atatürk ilke ve inkılaplarından yola çıkarak yaratılan değerleri kültürel ve evrensel boyutta uygulayabilen bireyler

yetiştirmektir.