×

Müzik

Okulöncesi Müzik dersi toplu halde öğrencilerin müzik becerisini kazandıkları, ses kullanma becerisini geliştirdikleri ve söyledikleri şarkılara uygun hareketlerle eşlik ederek vücut ve müzik koordinasyonu sağladıkları bir öğretim programıdır.

Hisar Okulöncesi'nde öğrenciler gözlemlediklerini, düşündüklerini, hayal ettiklerini ve hissettiklerini müzikle ifade ederler. Erken çocukluk döneminde çocuklar müziği yaratmaya, onu duymaya ve müziğe göre hareket etmeye açıktırlar.

Müzik programının temel amacı öğrencilerin müzikten zevk almalarının yanı sıra, sesleri ayırt edebilmeleri ve edindikleri temel müzik bilgilerini günlük hayatta kullanabilmelerini içerir. Öğrenciler, müzik eşliğinde hareket ederek, sesleri araştırıp tanıyarak, basit müzik aletleri çalarak müziği keşfederler.