×

Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler alanının temel hedeflerinden biri, toplum içinde yaşayan bireylerin ihtiyaçları ve toplumun beklentileri ile ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. Okulöncesi'nde hem İngilizce hem Türkçe programlarında Sosyal Bilgiler, öğrencilerin insanların farklı özellikleri, düşünceleri ve ilgileri olduğunu farkına varmasını ve değişen dünyada bir etkisinin olabileceğinin bilincine varmasını hedefler. Farklılıkları kabul etme ve saygı gösterme becerilerinin kazanılması ile dünya vatandaşı olma yolunun taşları örülmeye başlanır.

Programdaki etkinlikler; Coğrafya, Tarih, Ekoloji konularını içerdiği gibi insanların toplumda farklı roller ve işlevleri olduğunu fark etmelerini de hayatlarına katmalarını sağlar. Her yıl alanla ilgili iki hafta süren proje konusu seçer ve üzerinde çalışırlar. Küresel sorunlar programın içinde büyük grup zamanlarında ele alınır ve öğrencilerden çözüm yolları düşünmeleri teşvik edilir. Bu yolları hayata geçirmeleri için fırsatlar verilir. Bu çalışmalarla sorumlu bireyler olarak gelişmeleri yolunda adımlar atarlar.