×

Türkçe

Öğrenciler düşünce, istek ve duygularını iletmek için dili kullanırlar. Anlatılanları dinleme, kişisel deneyimleri hakkında konuşma etkili iletişim becerilerini geliştirir. Dili etkili kullanma öğrenmeyi kolaylaştırır.

Okulöncesi'nde öğrencilere hazır olmadan okuma yazma öğretmek yerine, okuma yazma öncesi temel becerilerinin kazandırılması hedeflenir. Günlük program içerisinde masal ve tekerleme uydurma, şarkı, şiir ve bilmece oluşturma, öğrencilerin dili akıcı kullanmalarını ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar. Öğretmen öğrenme ortamlarında çeşitli yazılı materyaller ve kitaplar kullanarak öğrencilerde okuma ve yazma merakını başlatır. Harflerin sembollerini ve seslerini tanımak, kelime içerisinde sesi fark etmek, yazılı materyallere dikkat etmek okuma yazmaya temel hazırlar. Bu beceriler İlkokul 1. Sınıfta okuma ve yazma çalışmalarına rahat geçiş sağlar.

Kütüphane becerileri

Okuma alışkanlığı ve kitap sevgisinin erken yıllardan itibaren kazandırılması amacıyla Okulöncesi Türkçe ve İngilizce programlarında sınıflarımızda kitap okuma ve kütüphane saatleri etkin olarak yer almaktadır. Her sınıfın içinde öğrencilerin erişimine açık, zengin temaları içeren iki dilde kitapların bulunduğu ve alçak raflı bir kitap köşesi vardır. Ayrıca her sınıf haftada bir kez kütüphaneyi ziyaret eder. Öğrenciler gelişim düzeylerine uygun Türkçe ve İngilizce kitap, dergi ve ansiklopedileri inceler, seçimler yapar ve ödünç alırlar. Bu etkinlik yolu ile öğrencilerin okuma becerileri ve sorumluluk alma becerileri de desteklenir. Aileler okul sonrası kütüphanemizi ziyaret edebilir. Öğrencilerin kitapların resimlerine bakmaları, sayfalarını çevirmeleri, hikaye dinlemeleri, çevrelerinde bulunan yazılı materyale ilgi göstermeleri ve kitaplardan keyif alarak okuma alışkanlığını kazanmaları en temel hedeflerdendir.