×

Dersin İşlenişi

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım

5.-8.sınıf bilişim teknolojileri ve yazılım dersi kazanımları öğrencilerimizin hazır bulunuşluk seviyeleri baz alınarak seviyelere göre belirlenmiştir. BT ve Yazılım derslerimiz ortaokuldaki tüm seviyelerde haftada 2 saat olmak üzere ortaokul bilgisayar laboratuvarımızda yapılmaktadır. Eğitim dönemi içerisinde müfredatımızın içerdiği konulardan “Dijital Vatandaşlık, Dijital Okur-Yazarlık ve İnternet Güvenliği” konusunda öğrencilerimizin farkındalık sahibi olmaları önceliklerimiz arasındadır. Aynı zamanda öğrencilerimizi 21. yüzyıl gerekliliklerine en iyi hazırlayacak şekilde bilişim teknolojileri konusunda farklı alanlarda ilgi ve yeteneklerini geliştirme fırsatı sunulmaktadır. Bu doğrultuda yıl boyunca yapılan “Bilgi ve İletişim Teknolojileri”, “İletişim, Araştırma ve İşbirliği”, “Etik ve Güvenlik”, “Dijital Ürün Oluşturma”, “Problem Çözme ve Algoritma Geliştirme”, konularında disiplinler arası çalışmalara, projelere, ulusal ve uluslararası yarışmalara önem verilmektedir.

Technovation

Technovation, merkezi San Francisco - California’da bulunan, 2010 yılından bu yana yaklaşık 78 ülkeden 10.000’den fazla kız öğrencinin katıldığı, dünyada ortaokul ve lise seviyesindeki kız öğrencilerin girişimcilik ve yazılım alanında kendilerini geliştirmesi amacını taşıyan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluştur. Technovation kulübümüz, kız öğrencilerimizin yaşadıkları çevrelerinde var olan bir problemi birçok yönden ele alarak o problemin çözümüne yönelik bir mobil uygulama geliştirmelerini ve aynı zamanda geliştirmiş oldukları uygulamayı da girişimcilik çevresinde değerlendirmelerini hedeflemektedir. Öğrencilerimiz bir okul yılı süren bu süreçte girişimcilik, problem çözme, iş planı hazırlama, programlama ve ara yüz tasarımı gibi konular üzerine deneyim kazanmakta ve sene sonunda tasarlamış oldukları uygulama ile uluslararası platformda değerlendirilmektedir.

Programlama & Robotik Projeleri

Robotik teknolojileri ile tanışmak, bu alanda deneyim sahibi olmak, yerel ve uluslararası robotik yenilikçi ve programlama projelerinde yer almak, kendi projelerini geliştirmek isteyen öğrencilerimize bu kulüp etkinlikleri destek olmaktadır. Öğrencilerimiz algoritma geliştirme, matematiksel hesaplamalar, elektronik aletler ve robotik çalışmalar üzerine kendilerini geliştirme fırsatı elde ederler.

"Maker Lab" Çalışmaları

Bu kulübümüz Bilişim Teknolojilerinin temel kazanımlarından “Problem Çözme ve Programlama” alanına ilgi duyan öğrencilerimizin katılımına açıktır.

Bu kulüp 5. ve 6. Sınıf öğrencilerimize yönelik olup, öğrencilerimizin yaratıcılık ve yenilikçilik becerilerini geliştirmesini desteklemektedir. Öğrencilerimizin kulüp süresince programlama, elektronik, 3D modelleme ve tasarım alanlarında yaratıcı projeler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.