×

Etkinlik ve Geziler

Okul dışı öğrenme ortamlarının de önemini her fırsatta öğrencilere vurgulayan Fen Bilimleri Bölümü olarak her yıl farklı seviyelerde İzmir Uzay Kampı’na ve Edinburgh International Science Festival’e katılım sağlanmaktadır. Bunun yanında AFAD, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Atatürk Arboretumu, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü vb. gibi il içi gezilerle de öğrenim desteklenmektedir. Bu gezilerle doğa ve çevre bilincine sahip bireyler olarak yetişmeleri de desteklenmektedir.

Her sene sonunda öğrencilerimizin yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri sergileyebilecekleri i-Explore STEM etkinlikleri düzenlenmektedir. Öğrenciler bireysel veya gruplar halinde Fen, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik alanlarındaki bilgileri ve becerilerinden yararlanarak gerçek yaşam problemlerine çözüm bulacak projeler üretir ve bunları model, sunum, vb olarak sergilerler. Ayrıca yine akademik yılın ikinci yarısında Fen, Teknoloji, Matematik ve Görsel sanatlar bölümleri işbirliğiyle yapılandırılan STEAM Design Challenge yarışması düzenlenmektedir.