×

Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar Bölümü, her öğrencinin kendine sunulacak sanatsal olanaklarla kendini en üst düzeyde geliştirme, fırsatını vermeyi hedefler.

Bölüm, öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerine olanak sağlayacak çoklu ortamları yaratmaya çalışır.

Bölüm, öğrencilerde sosyal sorumluluk duyarlılığının gelişmesini önemser bu amaçla; “Sanatla Sosyal Sorumluluk” projelerini destekler, öğrencileri bu konuda proje üretmeleri için cesaretlendirir.

Öğrencilerin bireysel gelişimleri, bireysel birikimlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını destekler. Bu nedenle “Hisar Serisi Karma Sergi Etkinlikleri” ne isteyen öğrencilerin katılımını gerçekleştirir.

Bölüm, öğrencilerin sanatsal açıdan kendilerini ifade etmeleri ve tanımaları için “Okul İçi Projelere, Okul Dışı Projelere, ve Yarışmalara” her sınıf seviyesinde katılımı teşvik eder. Bölüm, öğrencilerin ve öğretmenlerin başka okullarla sanatsal ortamlarda buluşmalarını ve çalışmalarını paylaşmayı önemser, bu nedenle her yıl “Okullar Arası Etkinliklere, Ulusal ve Uluslararası Proje Etkinliklerine katılır.

Bölüm, okul öncesi sınıflardan lise sonuncu sınıfa kadar tüm çalışmalarını bütünlük içinde ve tüm öğretmenlerin katılımıyla sürdürmeyi önemser.

Bölüm, öğrencilerin merak ettikleri ve kendi seçtikleri konuları araştırabilecekleri, deneyimlerini kendi yaşantılarına taşıyacakları, ilgi ve yeteneklerine göre projeler üretebilecekleri uluslararası ortamlarda bulunmalarını sağlar.

Geçmişle bağ kurabilen, geçmişin kültür ve sanat birikimini günümüze yönelik çalışmalara taşıyabilen, disiplinler arası etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen, sanatın gerekliliğini kavramış ve yaratıcılığını her alanda kullanılabileceğine inanan insanlar yetiştirmek için; bölüm her öğrenciyi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak destekler.