×

Etkinlikler

Görsel Sanatlar Bölümümüz tüm seviyelerden öğrencilerin okul dışındaki sanat etkinliklerine ve yarışmalarına katılmalarını teşvik eder, onlara destek olur. İstinye Park 23 Nisan Çocuk Resimleri Sergisi, İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali, International Child Art Foundation yanında pek çok ulusal ve uluslararası yarışmalar öğrencilerimizin son dönemde katıldıkları ve çeşitli başarılar elde ettikleri etkinlik ve yarışmalardan bazılarıdır.

Hisar Serisi Karma Sergileri

Öğrencilerimizin bireysel ilgi ve performanslarını değerlendirmek amacıyla, 18 yıl önce başlanan sergi etkinlikleri her yıl Okulöncesi, İlkokul, Ortaokul ve Lise seviyelerinden oluşan öğrenci çalışmaları ile devam eder. Öğrenciler; fotoğraf, lego, yağlı boya, akrilik, grafik tasarım, kara kalem, alçı rölyef, seramik ve heykellerden oluşan bu sergilerde ürettikleri çalışmaları arkadaşları ve seyircilerle paylaşma ve yorumlama imkanı bulurlar. Okulumuz Kültür Sanat Merkezi Sanat Galerisinde akademik yıl boyunca farklı seviyelerden öğrencilerin katıldığı toplam altı tane sergi düzenlenir.

23 Nisan Çocuk Resimleri Sergisi

20 yıldır düzenli olarak katıldığımız sergi her yıl İstinye Parkta düzenlenir. Çeşitli seviyelerden öğrencilerin ders etkinliklerinde yaptıkları çalışmalar sergilenir.

Ulusal ve Uluslararası Resim Yarışmaları

Öğrenciler ders etkinlikleri ile beraber çeşitli ulusal ve uluslararası resim yarışmalarına öğretmenleri eşliğinde hazırlanırlar. Öğrencilerin sanata olan ilgisini arttırmak, genç yetenekleri ortaya çıkartmak, gençlere sanatı sevdirmek ve gençlerin sanatın her dalına saygı duymaları, ortaya koydukları çalışmaları farklı okul ve kültürden gelen arkadaşları ile paylaşmaları, deneyimlerini ve yorumlarını birbirlerine aktarmaları, sanatın çatısı altında buluşmaları hedeflenir.

İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali

İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Eğitim Yönetmenliğinin 2010 yılında birincisini düzenlediği, çocuklara ve gençlere yönelik güncel sanat etkinliklerini kapsayan “İstanbul Çocuk ve Gençlik Sanat Bienali” her iki yılda bir tekrarlanır. Dünyada birkaç ülkede, Türkiye’de ise ilk kez yapılan sanat ve eğitim adına önemli bir proje olan bu bienale Hisar Okulları öğrencileri ders etkinliklerinde ürettikleri çalışmaların yanı sıra bireysel katılımlarda da bulunurlar.

International Child Art Foundation

Icaf (Internatiaonal child art foundation) 1997 yılında Amerika Washington DC’de dünya çocuklarını yaratıcılık ve sanat anlamında desteklemek için kurulmuş olan ulaslar arası bir sanat organizasyonudur. Hedefi 21. yüzyıl yeni eğitim ve öğretim teknikleri ile çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkararak geleceğin liderlerini yetiştirmektir. STEAMS yöntemi ile (sanat ve sporu kullanarak fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında) çocukların bireysel gelişimini ve kendini ifade etmesini hedefler. Amerika’nın ilk ulusal çocuk sanat festivalidir ve 4 yılda bir uluslararası sanat festivali düzenlemektedir. 2011 yılına kadar yapılan toplam 4 tane dünya sanat festivalinde 80 ülkeden 5 milyon çocuğun sanat çalışmaları sergilenmiştir. 5. Dünya Sanat Festivali 2-5 Temmuz 2015 yılında Washington DC Natiaonal Mall’da gerçekleştirilmiştir. Festival konusu olan ideal sanatçı ve sporcu teması ile dünya çocukları üzerindeki obeziteye dikkat çekmek ve sağlıklı bir yaşam için çocukları sanat yoluyla desteklemeyi hedefler. Festival süresince; uluslararası resim sergileri, paneller, atölye çalışmaları ile sanatın gelecek nesiller arasında kültürlerarası bir köprü oluşturmasını sağlar.