×

Program

Hisar Ortaokulu'nda Görsel Sanatlar dersleri;

 • 5, 6, 7, 8. Sınıflarda haftada 1 saat Görsel Sanatlar dersi
 • 7, 8. Sınıflarda haftada 2 saat Teknoloji ve Tasarım dersi
 • Ayrıca farklı seviyelerde Renkli Resim Teknikleri kulübü ve seramik kulubü dersleri olarak verilir.

Ders içerikleri aşağıdaki gibidir.

Görsel Sanatlar

Görsel sanatlar dersi Ortaokulda görsel iletişim ve biçimlendirme, kültürel miras, sanat eleştirisi ve estetik öğrenme alanlarına bağlı alt öğrenme alanlarından oluşmaktadır. Bu öğrenme alanları işlenirken Görsel Sanatlar Bölümü, her öğrenciye sanatsal olanaklar sunarak öğrencinin kendisini en üst düzeyde geliştirmesini
hedefler. Öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine ve kendilerini sanatsal anlamda ifade etmelerine olanak sağlayacak çoklu ortamları yaratmaya çalışır. Geçmişle bağ kurabilen, geçmişin kültür ve sanat birikimini günümüze yönelik çalışmalara taşıyabilen, disiplinler arası etkileşimleri sanat alanı ve ortamında değerlendirebilen, düşüncelerini özgün ürünlere dönüştürebilen, sanatın gerekliliğini kavramış ve yaratıcılığını her alanda kullanılabileceğine inanan insanlar yetiştirmek için Bölüm her öğrenciyi bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak destekler. Bölüm, öğrencilerde sosyal sorumluluk duyarlılığının gelişmesini önemser; bu amaçla öğrencileri “Sanatla Sosyal Sorumluluk” projeleri üretmeleri için cesaretlendirir. Öğrencilerin bireysel gelişimleri, bireysel birikimlerini arkadaşlarıyla paylaşmalarını desteklemek amacıyla “Hisar Serisi Karma Sergi Etkinlikleri” gönüllü öğrencilerin katılımıyla gerçekleşir

Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler şunlardır:

 • Eleştirel-yaratıcı düşünme
 • Kendini ifade etme
 • Başladığı işi bitirme
 • İletişim kurma
 • Sorumluluk alma
 • Karar verme
 • Görsel okuma
 • Sorun çözme

Teknoloji Tasarım

Teknoloji ve Tasarım dersi hayat boyu öğrenen, öğrendiğini uygulayabilen, teknoloji ve tasarım süreçlerini hem kendisi hem de yaşadığı toplum yararına kullanabilen, teknoloji ve tasarım sürecini anlayabilen, yorumlayabilen, yönetebilen ve değerlendirebilen teknoloji ve tasarım okuryazarı bireyler yetiştirir. Bu çerçevede, Teknoloji ve Tasarım derslerini tamamlayan öğrencilerin çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, problemleri tanımlayıp yenilikçi ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi ve bu öneriler arasında değerlendirme yapmak suretiyle en uygununa karar veren bireyler olarak yetişmesi amaçlanır. Teknoloji ve tasarım ikilisinin hayatın günlük akışına yaptığı pozitif katkıların yanında negatif etkilerinin de var olduğunu bilen, yaptığı teknoloji ve tasarım ürünlerinde negatif etkileri en aza indirmesi gerektiği bilincine sahip, bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım uygulamalarında etik kurallara ilişkin farkındalığı kazanmış bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğrencilerin kazanması hedeflenen temel beceriler şunlardır;

 • Özgüvenli
 • İnceleyen
 • Gözlem yapan
 • Çevresine duyarlı
 • Sorumluluk sahibi
 • Analitik düşünebilen
 • Yenilikçi ve özgün çözümler üretebilen
 • Birlikte çalışabilme becerisine sahip