×

Modern Diller

Sınırların giderek kalktığı günümüz dünyasında, İngilizce'nin yanı sıra başka yabancı dilleri de kullanabilmek, kişilere yaşamlarında önemli avantajlar sağlar. Hisar Okulları bu bağlamda öğrencilerine Fransızca, Almanca ve İspanyolca dil derslerini sunar.

Ortaokulda 5. Sınıfta başlayarak, 8. Sınıfın sonuna kadar süren ikinci yabancı dil programımızda, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, hedef dilin kültürel ve sosyal hayatı hakkında bilgi sahibi olan, 21. yüzyıl becerilerine hakim, eleştirel düşünebilen, yabancı dilde iletişimsel yeterlilik kazanmış öğrenciler yetiştirilir.

İkinci yabancı dil derslerinde, birbirini tamamlayan temel becerileri (konuşma, okuma-anlama, yazma, dinleme) içeren, çok yönlü aktivitelerle donatılmış ve teknolojinin de entegre edildiği bir eğitim programıyla çalışılır. Güncel konulardan örnekler verilip otantik kaynaklar (gazete, video, şarkı, film, makaleler vs.) kullanarak ve dilin kültürel öğelerini de derslere katarak öğrencilerin ilgisini yüksek tutmak hedeflenir.

Çeşitli atölye çalışmaları planlayarak, dış etkinliklere aktif katılarak öğrencilere yabancı dillerini kullanabilecekleri fırsatlar hazırlanır.

Öğrencilerimiz Ortaokul eğitimlerinin sonunda ülkemizde yetkili kurumlarca yürütülen Almanca için “Fit” ve Fransızca için “DELF” dil yeterlilik sınavlarına yönlendirilir ve geldikleri A1 dil seviyesinin somut göstergesi olan, uluslararası boyutta geçerliliğe sahip dil sertifikalarını alırlar.