×

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Politikası

Hisar Okulları her bireyin kendi potansiyelini gerçekleştirme hakkına sahip olduğuna inanır.

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanları tüm öğrencilerin potansiyellerini keşfedip geliştirmeleri için gereken sosyal ve duygusal desteği aldıklarına emin olmak adına onları destekler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı öğrenimi geliştirir, Hisar Okulları topluluğunun fertlerine gelişimlerine uygun ve erişilebilir destek sağlar ve bu hizmeti tüm öğrencilere, velilere ve öğretmenlere güvenli ve güvenilir bir ortam sağlayarak sunar. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Hisar’ın güçlü, açık fikirli, saygılı, bağımsız, özgüvenli, duyarlı, sorumluluk sahibi, küresel bir topluluğunun içinde başarılı bir şekilde yaşayan öğrenciler yetiştirme inancıyla çalışmalarını sürdürür.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Tanımı

Danışmanlık bir çocuğun/gencin/yetişkinin duygusal sağlığında, davranışlarında ve tutumlarında herhangi bir bozulma olmadan duruma müdahale etme odaklı bir sistem olarak tanımlanmaktadır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, öğrencilerin gelişimsel ve/veya profesyonel destek gerektiren psikolojik problemler yaşamalarını önlemekte önemli bir rol üstlenir. Öğrencilerin okul ile dış dünyayı daha iyi idare edebilme becerilerini ve özgüvenlerini geliştirmek için fırsatlar sunar.

İlkelerimiz

Hisar Okulları Milli Eğitim Bakanlığı’nın aşağıda yer alan ilkelerini benimsemiştir:

 • Gizlilik
 • Gönüllülük
 • Süreklilik
 • İnsan Haklarına Saygı
 • Güvenilirlik
 • Özsaygı
 • İş Birliği
 • Benzersizlik

Bu ilkeler ışığında aşağıdaki misyonları belirlenmiştir:

 • Öğrencilerimizin yaratıcı olma kapasitelerini geliştirebilmeleri, sosyal gruplarda daha aktif roller üstlenebilmeleri, özgüvensizlik ve korkudan daha az etkilenmeleri, bireysel hedeflerine doğru daha emin adımlarla ilerleyebilmeleri için kendi kimliklerini oluşturmalarını sağlamak; aynı şekilde farklılıklarını kabul edip kendileri hakkında daha iyi hissetmelerine aracı olmak.
 • Öğrencilerin özgüvenli bireyler olarak yetişmeleri için beceriler, tutumlar, duyarlılıklar ve inisiyatif alma iradesi geliştirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin güvenli bir ortamda etik, entellektüel, duygusal, sosyal ve fiziksel anlamlarda bütünüyle gelişmiş bireylere dönüşmelerine yardımcı olmak.
 • Öğrencilerimizi akademik açıdan yapabileceklerinin en iyisini yapmaya teşvik etmek.
 • Öğrencilerimizin yaşadıkları toplumun ve kültürün bir parçası olmalarını, aynı zamanda Türk kültürünü takdir eden dünya vatandaşları olmalarını sağlamak.

Okulumuza ve toplumumuza hizmet etmek, eğitim felsefemizin odağındadır. Bu doğrultuda kendimizi öğrencilerimizin yenilikçi düşünme becerilerini geliştirerek dinamik, küresel dünyaya katılmalarını sağlamaya adamış bulunmaktayız.

Hisar Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programının Amacı

 • Hisar Okulları’nın misyonunu, felsefesini ve değerlerini desteklemek.
 • Öğrencilerin bilişsel, sosyal, duygusal ve fiziksel özelliklerini öğrenip takip etmek.
 • Öğrenciler arasındaki çeşitliliği kapsayan uygulamalar oluşturmak.
 • Veliler dahil okulun tüm paydaşlarına objektif bir şekilde destek olmak ve danışmanlık hizmeti sunmak.
 • Öğrencilerin ve diğer kişilerin kişisel gelişimlerini destekleyen sıcak ve güvenilir bir ortam yaratmak.
 • Her öğrencinin ihtiyacını karşılayan bir öğrenim ortamı yaratmak.
 • Değerlerimizin içselleştirilmesini teşvik etmek ve okul paydaşlarının bu değerlere sıklıkla başvurarak okul ruhunu oluşturmasına yardım etmek.
 • Duygusal/sosyal açıdan riskli durumda olabilecek öğrencileri olabildiğince erken saptamak.
 • Öğrencilerin kendi yeteneklerinin ve ilgi alanlarının farkına varmalarını destekleyerek eğitim ve kariyer fırsatları hakkında bilgilenmelerini sağlamak.

Hisar Okulları’nın Psikolojik Danışmanları tüm öğrencilerin:

 • Okulöncesi'nden itibaren eğitimleriyle yakından bağlantılı bir rehberlik programından faydalanabilmelerini sağlar.
 • Bireysel öğrenim yöntemlerinin, öğrencilerin kişisel ve akademik potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri için desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerektiğini düşünür.

Okul Psikolojik Danışmanlık ve Danışma Alanları, Rolleri ve Sorumlulukları

 • Bireysel ve grup danışmanlığı
 • Akranları veya yetişkinlerle ilişkiler, baş etme stratejileri ve sosyal beceriler
 • İletişim becerileri, duyguları ifade etme
 • Problem çözme
 • Kişisel gelişim ve başkalarını anlama
 • Zorbalık, baş etme stratejileri
 • Çok kültürlülüğe saygı
 • Krize müdahale
 • Başka toplum kaynaklarına yönlendirme
 • Öğretmenler ve velilerle iletişim
 • Oluşmakta olan grup davranışları ışığında grup müdahalesi
 • Öğrenci gözlemi
 • Gerektiği noktalarda uzmanlara yönlendirme ve takip
 • Seminerler, atölyeler veya bildirimlerle veli eğitimi

Kaynak Öğretmen Alanları, Rolleri ve Sorumlulukları

 • Öğrencilerin öğrenmelerine engel olan bariyerleri kaldırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve aldıkları verimi arttırmak.
 • Farklı ihtiyaçları saptamak, hafif öğrenim güçlükleri çeken öğrencilere kişisel öğrenim planları oluşturmak ve onları yakından takip ederek süreci değerlendirmek.
 • Farklı ihtiyaçları saptamak, orta derecede öğrenim güçlükleri çeken öğrencilere şahsi öğrenim planları oluşturmak ve onları yakından takip ederek süreci değerlendirmek.
 • Okul paydaşları arasında belli değerlerin oluşturulmasını desteklemek.
 • Birebir akranlar arası öğrenim desteği sağlamak.
 • Öğrencilerin öğrenim tarzları veya benzeri ihtiyaçlarını karşılamak için öğrencilere çeşitli şekillerde destek vermek.
 • İhtiyaç duyulduğunda eğitim kadrosuna eğitim vermek.
 • Ailelerin dışardan profesyonellere ulaşımını sağlamak.
 • Velileri desteklemek ve onlara danışmanlık sunmak.

İlgili İlkeler

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Müfredatı

 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik programı ve temini öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı olmak adına ayrı önem taşır. Program yapı gereği problemleri daha ortaya çıkmadan önleme odaklıdır ve yaş gelişim seviyelerine göre yapılandırılmıştır.
 • Danışmanlık Programı temelde iki konuya odaklıdır:
  • Eğitim danışmanlığı
  • Bireysel danışmanlık

İşbirlikleri

 • Danışmanlar öğrencilerle, velilerle, öğretmenlerle ve toplum üyeleriyle birlikte çalışarak öğrencilerin alabilecekleri en iyi verimi alabilmelerini sağlayacak bir destek ekibi kurar.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programı bireylerin akademik ve kişisel potansiyellerini hayata geçirmelerine yardımcı olur. Öğretmenlerle işbirliği içinde olan Bölüm, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak için sınıfın içinde ve dışında onları destekleyen bir öğrenim ortamı yaratarak onların yetenekli, özgüvenli öğrenciler olmalarını sağlar.

Mesleki Gelişim

 • Devam etmekte olan gelişim aktiviteleri etkili bir danışmanlık programının vazgeçilmez bir parçasıdır.
 • Danışmanlar en yeni uygulamaları takip ederek, program değerlendirmelerine ve uygulamalarına dahil olarak profesyonel gelişimlerini sürdürürler.
 • Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Programına klinik gözlem fırsatı düzenli olarak sunulmalıdır.

Tüm eğitim koçları, kaynak öğretmenler, özel eğitim öğretmenleri ve danışmanlar okullarındaki sınıf öğretmenleriyle işbirliği içinde olmalıdır. Tüm danışmanlık çalışmalarının K-12 bütünlüğünde ilerlemelidir.

 

Bölümün yeniden yapılandırılması sonucunda, okullar ve bölümler arası yatay ve dikey ilişkilendirme doğrultusunda çalışılmaktadır. Öğrencilerimiz, velilerimiz ve okul toplumumuz arasında etkili ve ulaşılabilir bir danışmanlık sürecini hayata geçirmeye kararlıyız.