×

Sosyal Bilgiler

Hisar Ortaokulu'nda Sosyal Bilgiler programı, 5, 6 ve 7. Sınıf düzeylerinde Sosyal Bilgiler, 8. Sınıfta ise T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersleri insan hakları hukuku, coğrafya, tarih, sosyoloji, felsefe, antropoloji, ekonomi ve siyaset bilimi gibi birçok disiplini barındırır. Esas olarak beceri odaklı tasarlanan derslerde, yaşadığımız çağın ekonomik, sosyolojik ve doğal/çevresel koşullar, bu koşulları ortaya çıkaran nedenler, geçmişten bu yana yaşanan değişim ve süreklilik gösteren durumlar ele alınır.

Hedefler

Bölüm dersleriyle öğrencilerimizin;

  • 21. yüzyılın dünyasında olup bitenlerin farkında, yaşanan çağa hangi süreçlerin ardından gelindiği bilgisine sahip,
  • Kimden ve nereden gelirse gelsin kendisine sunulan her türlü bilgiyi sorgulayan, kanıt temelli görüş geliştirebilen, görüşlerini demokratik yollar ve araçlarla savunabilen, demokratik vatandaşlık haklarının ve sorumluluklarının farkında olan,
  • Cumhuriyet’in demokratik kazanımları ve bu kazanımların elde edilmesinde başta M. Kemal Atatürk olmak üzere kurucu kadronun çabalarının bilincinde,
  • Farklı kültür, inanç, yaşam biçimi ve görüşlere saygılı, iletişim becerileri güçlü, empati kurabilen, ayrımcılık karşıtı tavır sergileyen,
  • Yakın ve uzak çevrelerindeki çevresel, toplumsal olayların/sorunların farkında, bu sorunlara insan hakları ve evrensel değerlerin ışığında barışçıl çözüm önerileri geliştirebilen

bireyler olarak yetişmeleri hedeflenir.