×

Ders İşlenişi

Kitle iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği ve bilgiye erişimin kolaylaştığı 21. yüzyılda; bilimsel olanla olmayanın, normatif önermelerle bilgi önermelerinin, kişisel kanaatler ve görüşlerle olgusal olanın iç içe sunulduğu gerçekliği dikkate alınarak yapılandırılan derslerde, oluşturmacı ve yapılandırmacı öğretim modeli uygulanır. Genel olarak dersin temel ve yapısal kavramları, olgu ve olaylar bilgisi, bölümümüz tarafından hazırlanan ünite kitapçıklarındaki metinler, resimler, karikatürler vb. görsel materyallerin analiziyle kazandırılır. Metinler üzerinden karşılaştırmalı okumalar yapılarak öğrencilerin tez ve antitez oluşturmaları sağlanır. Farklı görüşleri savunan gruplar arasında tartışmalar yapılır. Olaylar/durumlar arasında nedensellik ilişkisini gösteren zihin haritası çalışmaları yapılır. Düzeylerine uygun olarak tarih okur-yazarlığı becerisini güçlendirmeye yönelik okuma ve yazma çalışmaları yapılır. Kollektif öğrenmenin gerçekleşmesi için küçük grup ve büyük grup çalışmaları yapılır.

Ölçme ve Değerlendirme

Değerlendirmede, sonuçtan çok öğrencinin derslerde neleri nasıl öğrendiğine odaklanan süreç odaklı değerlendirme yöntemi esas alınır. Öğrencilerimizin hazır bulunuşu ve zaman içindeki gelişimine ilişkin veri toplamak ve bu veriler ışığında öğrenme süreçlerini ihtiyaçlar doğrultusunda yeniden yapılandırmak amacıyla ödevler verilir, testler, quizler uygulanır, sınıf içi tartışmalar, yazma ve okuma çalışmaları yapılır.