×

Ders İşlenişi

Türkçe Ders Programında her yıl, Türk ve dünya edebiyatının seçkin ürünlerinin öğrencilerimizin gelişim düzeylerine uygun örnekleri okutulur. Bu okumalar güdümlü (derste öğretmenle birlikte yapılan etkinlikli okuma) ve okuma performansı (öğrencinin kendi kendine gerçekleştireceği, öğrendiklerini uygulayacağı okuma) şeklinde gerçekleşir.

Dil bilgisi, okuma-anlama, konuşma ve yazma kazanımları sarmal bir yapı içerisinde metinlerle ilişkilendirilerek bütüncül bir yaklaşımla verilmektedir. Bu çalışmalar, bölüm öğretmenlerimiz tarafından MEB müfredatına uygun bir şekilde hazırlanan ve sürekli geliştirilip yenilenen “Birikim” kitapçıklarıyla öğrenciye sunulmaktadır. Ders işleyişi, grup çalışması, drama, yazılı ve sözlü anlatım, sunum, okuma teknik ve metotlarının kullanılması gibi yöntemlerle eğitimi farklılaştıracak biçimde kurgulanmaktadır.

Öğrencilerimiz, yıl içindeki çalışma, ödev, uygulama ve ders duyuruları gibi bilgileri iPad üzerinden, Google Classroom aracılığıyla aktif olarak izleyip, yine iPad kullanarak araştırma, sunum, ödev ve proje hazırlayabilmektedirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Öğrencilerimizin tüm çalışmaları, gayretleri ve hazırlıkları, değerlendirmelerimize kaynaklık eder. Öğrencilerimizin başarılarının ölçülüp değerlendirilmesinde her dönem uygulanan bir yazılı sınavın yanı sıra süreç içindeki gelişimlerini gözlemlemek amacıyla süreç değerlendirme uygulamaları yapılır. Süreç değerlendirme sonuçları, öğrencilerin dönem başından itibaren yürütülen Birikim kitapçığı metinlerinin ve güdümlü kitap okuma süreçlerinin izlenmesi ve dilbilgisi becerilerinin değerlendirilmesiyle belirlenir. Ölçe ve değerlendirmede amaç, öğrencilerimizin gelişimini tüm sürece yayılan çalışmalarla gözlemlemek ve yazılı anlatım uygulamalarında öğrencilere verilen düzeltme/ geliştirme haklarıyla biçimlenecek son ürünün notlandırılmasıdır.