×

2020-21 Akademik Yılı

Her gelişmeyi olumlu bir fırsata çevirme yaklaşımımızla hareket ederek, uzaktan eğitim sürecini de öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz. Güçlü bir akademik programı her platformda sunabilmek en büyük hedefimiz ve önceliğimizdir. Etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci ile zaman, mekan, öğrenme hızı konularındaki esneklik ile gerek yüz yüze gerek hybrid ve gerekse de uzaktan eğitim modellerimizle müfredatımızı daha da zenginleştiriyor, alternatif ve çevrim içi (online) ölçme değerlendirme yöntemlerinden de yararlanıyoruz. Koşullar ne olursa olsun öğrencilerimizi bu süreçlerde en maksimum bilgi, beceri ve değerlerle donatmaya devam ediyoruz. Başarılı bir dönem diliyorum tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize.

Betül Gökkaya, Ortaokul Müdürü

Ortaokul Uzaktan Eğitim Programı

Ortaokul Uzaktan Eğitim Programı, MEB müfredatı çerçevesinde, Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası metninde belirtilen amaç ve esaslara uygun olarak hazırlanmıştır. 

Ortaokul düzeyinde Google Classroom aracılığı ile ders materyallerimiz, içeriklerimiz ve ders kazanımlarına yönelik olarak önerilen kaynaklarımız öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Öğrencilerimizin hali hazırda kullandıkları G Suite: Docs, Slides, Sheets, Form, Jamboard uygulamaları süreç içinde kullanılmaya devam edilmektedir. Kendi öğretmenlerimizin hazırladığı özgün materyallerimize destek amacıyla birçok online platformdan da yararlanılmaktadır.

Ders Programı

Uzaktan eğitim programında tüm dersler senkron olarak 35 dk, teneffüsler 10 dk olacak şekilde planlanmıştır.  Sabah saatlerinde etüt çalışmaları ile öğrencilerimiz desteklenmeye devam edilmektedir. Ders saatlerinden sonra öğrencilerimizden, öğretmenlerinin kendilerinden yapmasını istediği çalışmaları belirtilen süre içerisinde tamamlaması ve öğretmen yönergesi doğrultusunda Google Classroom üzerinden teslim etmesi beklenmektedir. Öğrencilerimiz, öğretmenlerine Google Classroom üzerinden sorularını sınıf yorumu ya da gizli yorum olarak iletebilirler ve sürekli geri bildirim alırlar. Öğretmenlerimiz ihtiyaç durumunda bireysel ya da küçük grup çalışmaları planlamakta ve ek çalışma zamanları ayarlamaktadır.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz HisarNet öğrenci ve veli portalları üzerinden ders programlarına, yoklamalara, notlara, duyurulara, tüm paylaşılan duyurulara ulaşabilmektedir. 

Örnek Haftalık Ders Programı

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
09.00-10.00 Modern Diller Beden Eğitimi Bil. Teknolojileri Matematik Modern Diller
10.10-10.45 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Bil. Teknolojileri İngilizce İngilizce
10.55-11.30 Fen Bilimleri Türkçe Matematik İngilizce İngilizce
11.40-12.15 İngilizce Türkçe Müzik Fen Bilimleri Fen Bilimleri
12.25-13.00 İngilizce Matematik Türkçe Sosyal Bilgiler Türkçe
13.00-13.30 ARA
13.30-14.05 Matematik İngilizce Görsel Sanatlar Türkçe Türkçe
14.15-14.50 Din İngilizce Sosyal Bilgiler Kulüp Saati Matematik
15.00-15.35 Din Fen Bilimleri İngilizce Kulüp Saati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Buluşmalar

Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin online ders buluşmaları Google Meet üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun için öğretmenlerimiz, öğrencilerimize online ders linkini Google Classroom üzerinden paylaşmaktadır. 

Öğrencilerimizden, online ders saatlerini düzenli olarak takip etmeleri ve ders başlangıcından 3 dakika önce teknik hazırlıklarını tamamlayıp sisteme giriş yapmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimizin, ilgili derse ait materyallerinin ve cihazının çalışma masasının üzerinde olacak şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, online derslere ve görüşmelere okul hesaplarını kullanarak giriş yapmaları beklenmektedir.

Uzaktan Eğitim Politikası

Uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve planlarını paylaşmak amacı ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika metni hazırlanmıştır. Bu döküman, okulumuzun yaklaşım ve politikalarını belirlemek, paylaşmak, teknik detaylardan çok okul, veli, öğretmen, öğrenci sorumlulukları, beklentileri ve rollerini tanımlamak amacıyla süreç içinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Bu süreçte K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir.

  • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
  • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
  • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Eğitim-öğretim programlarımız Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) ile planlanır. Tasarım Yoluyla Anlama, anlamanın altı yönü üzerine odaklanır: - Anlatabilme - Yorumlayabilme - Uygulayabilme & Uyarlayabilme - Bakış Açısı Geliştirebilme - Empati Kurabilme - Özdeğerlendirme.

Etik Kurallar

Bu süreçte, öğrencilerimizden Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası ve dijital farkındalık ve etik kurallar doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Devam / Devamsızlık Takibi

Belirtilen çevrimiçi saatlerde öğrencilerimiz derslere katılmadığında öğretmenlerimiz bu durumu ilk haftalarda e-posta ile velileri ile paylaşmıştır. Velilerimiz ve öğrencilerimiz de yoklamalara HisarNet portallarından ulaşabilirler. Yoklamalar, okul yönetimi tarafından da takip edilmekte ve öğrenci ve veli ile gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Velilerimizin Desteği

Uzaktan eğitim sürecini titizlikle planlamaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Uygulama sürecinde her zaman olduğu gibi velilerimizin desteğini de önemsiyoruz. Velilerimizin özellikle evdeki iPad/bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması, öğrencilerimizin ders saatlerini takip etmeleri ve ders planına uymaları konusundaki yardımları ve ödev teslim süreleri hakkındaki hatırlatmaları, uzaktan eğitim sürecinin verimini daha da arttırmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık bireysel veli-öğretmen görüşmelerimiz online olarak sürmektedir. Görüşmeler yine Google Meet üzerinden yapılmaktadır. 

Uzaktan eğitim sürecinde, tüm iletişim kanallarının ve okul maillerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemsenmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Uzaktan eğitim sürecimizde velilerimizle olan iletişimimiz e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Velilerimizden düzenli olarak geri bildirimler alınmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Proje Çalışmaları

Takvimimizde belirlenen proje kontrol haftalarında  tüm proje alan öğrencilerimiz ilgili öğretmenleri ile online platformlardan çalışmalarını yürütmektedir.

Geri Bildirim - Ölçme Değerlendirme

Öğrencilerimizin öğrenme süreçleri düzenli olarak takip edilmekte ve uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme süreçleri ve ders kazanımları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin duygu durumlarını ve gelişim dönemi özelliklerini de göz önüne alarak öğrencilerimize ve velilerimize geri bildirimler hem bireysel yapılan online görüşmelerle hem Google Classroom’lardan hem de ÖDF’lerle verilmeye devam edilmektedir. Süreç odaklı değerlendirmelerimize online olarak da yer verilmektedir. 

Rehber Öğretmenler / Öğrenme Koçları

Öğrencilerin günlük programları öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyo-duygusal gelişimlerini desteklemek amacı ile planlanmaktadır. Öğrencilerimizin sınıf olarak yapılandırılmış “Rehberlik-öğrenci paylaşım” dersleri  olduğu gibi rehber öğretmenlerleri ile ayrı görüşme zamanları da bulunmaktadır. 

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenler ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin online derslerine girip gözlem yapmakta ve gerek duyulan öğrencilerle ders sonlarında kısa paylaşımlar gerçekleştirmektedirler.

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenlerimiz Google Meet üzerinden online “Veli paylaşım grupları” ile düzenli veli görüşmeleri yapmaktadır. 

Hem kaynaştırma öğrencilerimiz hem de velileri ile görüşmeler yapılarak yeni sisteme uyum sağlamaları için destek verilmektedir. Kaynaştırma öğrencilerimizin öğretmenleri ile görüşülerek bireysel ders planları revize edilmiş, online ders sonrası verilen ödev ve mini sınavların düzenlemesi yapılmıştır. Belirli aralıklarla toplantı yaparak değerlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. 

İlk haftadan itibaren öğretmenler ile öğrenciler hakkında görüşmeler yapılıp bazı öğrencilerle akademik takip, ödevler ve motivasyon ile ilgili olarak branş öğretmeni ve rehber öğretmenin katıldığı mini toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Öğretmenlerle “Rehberlik-Öğretmen Buluşmaları” buluşmaları başlatılmıştır. Buluşmaların içeriğini; öğretmenlerin duygusal olarak rahatlamaları, birbirleriyle paylaşımları sağlama, duygu, düşünce ve ihtiyaçların paylaşılması oluşturmaktadır.

Teknoloji Desteği

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu hedef içinde yaşadığımız olağanüstü şartlarda fazlası ile önem kazanmıştır. Bu bakış açısı ile yapılandırılan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları teknik becerileri sağlamış ve onları desteklemiştir.

Kullanılan uygulamalar ve platformlar ile ilgili desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinden destek alabilirler. Bu süreçte destek@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden IT ile iletişime geçebilirler.

Kütüphane Kullanımı

Kütüphane tarafından sağlanan online kaynaklar hakkında velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bilgilerin yer aldığı dokümanlar düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Kütüphanemizin online üyeliklerinin dışında internet üzerinden ulaşılabilecek bazı online sitelerin linklerini de sınıflandırarak paylaşılmaktadır. Proje Hazırlama, ücretsiz sesli kitaplar, ücretsiz dijital kütüphaneler ve e-kitaplar, ücretsiz resim kütüphaneleri, genel bilgi-bilim kaynakları, Türkçe  ve İngilizce ücretsiz kaynaklar bu paylaşımlar arasında yer almaktadır.