×

Uzaktan Eğitim

Her gelişmeyi bir fırsata çevirme yaklaşımımızla hareket edersek uzaktan eğitim sürecini de öğrencilerimiz ve akademik kadromuz için bir gelişim süreci olarak değerlendiriyoruz. Daha çok öğrenci merkezli ve öğrenenin kendi hızında ilerleyeceği bir ortam sunuyoruz.  Bireysel çalışma saatlerinde öğrencilerimiz, öğrenme süreçlerine daha çok sahip çıkarken çevrim içi (online) buluşma saatlerinde ise öğretmenleriyle etkileşimli ve dinamik bir öğrenme süreci yaşıyor. Zaman, mekan, öğrenme hızı konularındaki esnekliğin yanısıra yeni çevrim içi (online) platformlar ve öğrenme ortamları ile müfredatımızı daha da zenginleştiriyor, alternatif ve çevrim içi (online) ölçme değerlendirme yöntemlerinden yararlanıyoruz. 

Betül Gökkaya, Ortaokul Müdürü

Ortaokul Uzaktan Eğitim Programı

Ortaokul düzeyinde Google Classroom aracılığı ile ders materyallerimiz, içeriklerimiz ve ders kazanımlarına yönelik olarak önerilen kaynaklarımız öğrencilerimizle düzenli olarak paylaşılmaktadır. Öğrencilerimizin hali hazırda kullandıkları G Suite: Docs, Slides, Sheets, Form uygulamaları süreç içinde kullanılmaya devam edilmektedir. Kendi öğretmenlerimizin hazırladığı özgün materyallerimize destek amacıyla birçok online platformdan da yararlanılmaktadır.

Ders Programı

Uzaktan eğitim programı hangi ders saatlerinde bireysel olarak çalışma yapılacağı ve hangi ders saatlerinde de online ders yapılacağını göstermektedir. Bunun için, mavi ve kırmızı renk kodları kullanılmaktadır. Kırmızı saatler, öğretmenlerimizin tüm öğrencileri ile birlikte 40 dk boyunca online ders ortamını göstermektedir. Mavi saatlerde öğrencilerimizden, öğretmenlerinin kendilerinden yapmasını istediği çalışmaları belirtilen süre içerisinde tamamlaması ve ve öğretmen yönergesi doğrultusunda Google Classroom üzerinden teslim etmesi beklenmektedir. Bireysel çalışma saatlerinde öğretmenlerimiz öğrencilerimizin sorularına cevap vermek için erişilebilir durumdadır. Öğrencilerimiz, öğretmenlerine Google Classroom üzerinden sorularını sınıf yorumu ya da gizli yorum olarak iletebilirler. Öğretmenlerimiz ihtiyaç durumunda online olarak bireysel ya da küçük grup çalışmaları planlamakta ve uygulamaktadır.

Düzenli olarak yapılan öğrenci, öğretmen ve veli geri bildirim anketlerinin sonuçları dikkate alınarak online ders sayılarında düzenlemeler yapılmaktadır.

Online ve bireysel çalışma saatlerinin dışında, öğrencilerimizin ihtiyaçları, yine gerekli görüldüğü takdirde öğretmenlerimizin belirleyeceği ek çalışmalarla karşılanmaya devam edilmektedir.

Öğrencilerimiz ve velilerimiz HisarNet öğrenci ve veli portalları üzerinden ders programlarına ulaşabilmektedir. Uzaktan eğitim haftalık ders içerikleri bir önceki haftanın Cuma akşam saatinden itibaren paylaşılmaktadır.

Bu süreçte, tüm iletişim kanallarının ve okul maillerinin düzenli olarak kontrol edilmesi önemsenmekte ve gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Derslere katılmak, dersin gereklerini yerine getirmek öğrencilerimizin sorumluluğunda olup, Google Classroom üzerindeki yönergelerin takip edilmesi, verilen çalışmaların tamamlanması ve belirtilen zaman aralığında sisteme yüklemesi bu sürecin en önemli parçasını oluşturmaktadır.

Örnek Haftalık Ders Programı

  Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma
8.10-9.20 Modern Diller Beden Eğitimi Bil. Teknolojileri Matematik Modern Diller
9.20-9.30 ARA
9.30-10.10 Fen Bilimleri Sosyal Bilgiler Bil. Teknolojileri İngilizce İngilizce
10.10-10.20 ARA
10.20-11.00 Fen Bilimleri Türkçe Matematik İngilizce İngilizce
11.00-11.10 ARA
11.10-11.50 İngilizce Türkçe Müzik Fen Bilimleri Fen Bilimleri
11.50-11.55 ARA
11.55-12.35 İngilizce Matematik Türkçe Sosyal Bilgiler Türkçe
12.35-13.15 ARA
13.15-13.55 Matematik İngilizce Görsel Sanatlar Türkçe Türkçe
13.55-14.05 ARA
14.05-14.45 Din İngilizce Sosyal Bilgiler Kulüp Saati Matematik
14.45-14.55 ARA
14.55-15.35 Din Fen Bilimleri İngilizce Kulüp Saati  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online Buluşmalar

Öğrencilerimizle öğretmenlerimizin online ders buluşmaları Google Meet üzerinden gerçekleşmektedir. Bunun için öğretmenlerimiz, öğrencilerimize Google Takvim üzerinden Google Meet daveti gönderiyor ve online ders linkini Google Classroom üzerinden paylaşıyor. 

Öğrencilerimizden, online ders saatlerini düzenli olarak takip etmeleri ve ders başlangıcından 5 dakika önce teknik hazırlıklarını tamamlayıp sisteme giriş yapmaları beklenmektedir.

Öğrencilerimizin, ilgili derse ait materyallerinin ve cihazının çalışma masasının üzerinde olacak şekilde hazırlıklarını yapmaları gerekmektedir.

Öğrencilerimizin, online derslere ve görüşmelere okul hesaplarını kullanarak giriş yapmaları beklenmektedir.

Uzaktan Eğitim Politikası

Uzaktan eğitim sürecine bakış açımızı yansıtmak ve okulumuzun bu konudaki yaklaşım, politika ve planlarını paylaşmak amacı ile Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politika metni hazırlanmıştır.

Bu süreçte K12 düzeyinde aşağıda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek önceliğimizdir.

  • Müfredatımızın çevrim içi (online) olarak erişime sunulması
  • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi
  • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Bu döküman, okulumuzun yaklaşım ve politikalarını belirlemek, paylaşmak, teknik detaylardan çok okul, veli, öğretmen, öğrenci sorumlulukları, beklentileri ve rollerini tanımlamak amacıyla süreç içinde düzenli olarak güncellenmektedir.

Etik Kurallar

Bu süreçte, öğrencilerimizden Hisar Okulları Teknoloji Kullanım Politikası ve dijital farkındalık ve etik kurallar doğrultusunda hareket etmeleri beklenmektedir.

Devam / Devamsızlık Takibi

Belirtilen çevrimiçi saatlerde öğrencilerimiz derslere katılmadığında öğretmenlerimiz bu durumu ilk haftalarda e-posta ile velileri ile paylaşmıştır. İlerleyen haftalarda velilerimiz yoklamalara HisarNet veli portalı üzerinden ulaşabiliyorlar. Yoklamalar, okul yönetimi tarafından da takip edilmekte ve öğrenci ve veli ile gerekli görüşmeler yapılmaktadır.

Veli Mektupları

Uzaktan eğitim sürecimizde velilerimizle olan iletişimimiz e-posta yolu ile sağlanmaktadır. Velilerimizden düzenli olarak geri bildirimler alınmakta ve gerekli güncellemeler yapılmaktadır.

Velilerimizin Desteği

Uzaktan eğitim sürecini titizlikle planlamaya ve uygulamaya devam ediyoruz. Uygulama sürecinde her zaman olduğu gibi velilerimizin desteğini de önemsiyoruz. Velilerimizin özellikle evdeki iPad/bilgisayar ve internet erişiminin sağlanması, öğrencilerimizin ders saatlerini takip etmeleri ve ders planına uymaları konusundaki yardımları ve ödev teslim süreleri hakkındaki hatırlatmaları, uzaktan eğitim sürecinin verimini daha da arttırmaktadır.

Veli Görüşmeleri

Uzaktan eğitim sürecinde haftalık bireysel veli-öğretmen görüşmelerimiz online olarak sürmektedir. Görüşmeler yine Google Meet üzerinden yapılmaktadır. 

Proje Çalışmaları

Takvimimizde belirlenen proje kontrol haftalarında  tüm proje alan öğrencilerimiz ilgili öğretmenleri ile online platformlardan çalışmalarını yürütmektedir.

Geri Bildirim

Uzaktan eğitim dönemindeki öğrenme süreçleri ve ders kazanımları düzenli olarak değerlendirilmektedir. Öğrencilerimizin duygu durumlarını ve gelişim dönemi özelliklerini de göz önüne alarak öğrencilerimize ve velilerimize geri bildirimler hem bireysel yapılan online görüşmelerle hem de ÖDF’lerle verilmeye devam edilmektedir. Süreç odaklı değerlendirmelerimize online olarak da yer verilmektedir.

Serbest Zaman Planlama Önerileri

Süreç içerisinde öğrencilerimize serbest zaman etkinlikleri önerilmekle birlikte online buluşmalarla toplu etkinlikler gerçekleştirilmektedir.

  • Aileleri birlikte oynayabilecekleri kutu oyunları (QUORIDOR, Tabu, Figurix,...)
  • Film (Dofus, My Neighbor Totoro, InsideOut...) 
  • Egzersiz (JustDance)
  • Müzik (Online konserler, radyo ve televizyondaki müzik kanalları)
  • Dergiler (Tübitak)

Rehber Öğretmenler / Öğrenme Koçları

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenler ihtiyaçlar doğrultusunda öğrencilerin online derslerine girip gözlem yapmakta ve gerek duyulan öğrencilerle ders sonlarında kısa paylaşımlar gerçekleştirmektedirler.

2. Haftadan itibaren 5-6-7.sınıf  seviyelerinde sınıflar ikiye bölünerek “Rehberlik - öğrenci paylaşım dersleri” yapılmış ve öğrencilerin duyguları üzerine konuşulmuştur. İhtiyaç hisseden öğrenciler ile bireysel online görüşmeler yapılmaktadır. 8. Sınıflarla ise 2. Haftadan itibaren yoğun olarak “ders gözlemleri”ne girilmiş, bireysel öğrenci görüşmeleri yapılmıştır. 3. Haftadan itibaren “Rehberlik-öğrenci paylaşım dersleri”ne başlanmıştır. 8. Sınıflarda sınıfı ikiye bölerek paylaşım grupları yapılarak duygu ve düşüncelerini rahatça ifade edecekleri bir ortam oluşturulmuştur. 8.sınıf öğrencilerine özel içinden geçmekte oldukları kaygı dolu sürece yönelik “belirsizliklerle baş etme” mektubu gönderilmiştir.

Ortaokulda her seviyede; rehber öğretmenlerimiz Google Meet üzerinden veli görüşmeleri yapmaktadır. 4. Haftadan itibaren her seviyede online “veli paylaşım grupları” açılacaktır, ailelere davet mektupları gönderilmiştir. 

Hem kaynaştırma öğrencilerimiz hem de velileri ile görüşmeler yapılarak yeni sisteme uyum sağlamaları için destek verilmektedir.

Yine 8. Sınıf velilerine  özel belirsizliğe ve kaygı durumuna yönelik destek olacak bir  mektup gönderilmiştir.

Hisar Okulları web sayfasına akademik ve idari kadroya destek sağlamak amacıyla “Pandemi ve Kaygılarla baş etmek için yetişkinlere yönelik öneriler” adlı bilgilendirme yazısı eklenmiştir.

Covid19 + teşhisi konulan ve tedavi sürecine giren idari ve akademik kadronun her biri bir rehber öğretmenle eşleştirilerek “bireysel destek” sağlanmıştır. 

İlk haftadan itibaren öğretmenler ile öğrenciler hakkında görüşmeler yapılıp bazı öğrencilerle akademik takip, ödevler ve motivasyon ile ilgili olarak branş öğretmeni ve rehber öğretmenin katıldığı mini toplantılar gerçekleştirilmektedir.

Ders gözlemi sonrasında öğrenciler ayrıldıktan sonra ilgili ders öğretmeni ile değerlendirmeler yapılmaktadır.

Kaynaştırma öğrencilerimizin öğretmenleri ile görüşülerek bireysel ders planları revize edilmiş, online ders sonrası verilen ödev ve mini sınavların düzenlemesi yapılmıştır. Belirli aralıklarla toplantı yaparak değerlendirmelerin yapılmasına karar verilmiştir. 

Öğretmenlerle 4. Hafta “Rehberlik-Öğretmen Buluşmaları” adı verilen buluşmalar başlayacaktır, davet mektupları gönderilmiştir. Buluşmaların içeriğini; öğretmenlerin duygusal olarak rahatlamaları, birbirleriyle paylaşımları sağlama, duygu, düşünce ve ihtiyaçların paylaşılması oluşturacaktır. “Rehberlik-Öğretmen Buluşmaları” için uluslararası öğretmenlere de davet gönderilmiştir, istekli öğretmenlerin olması durumunda buluşmalar İngilizce olarak da gerçekleştirilecektir.

Teknoloji Desteği

Hisar Okulları’nda teknoloji ve inovasyon, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Hedefimiz, öğrencilerimizin içinde bulunduğumuz çağın ihtiyaçlarına adapte olabilecek bilgi ve becerilere sahip, karşılaştığı problemlere farklı bakış açıları ile yenilikçi çözümler geliştirebilen, etkin ve üretken bireyler olarak mezun olmalarını sağlamaktır. Bu hedef içinde yaşadığımız olağanüstü şartlarda fazlası ile önem kazanmıştır. Bu bakış açısı ile yapılandırılan Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersleri öğrencilerimizin uzaktan eğitim sürecinde ihtiyaç duydukları teknik becerileri sağlamış ve onları desteklemiştir.

Kullanılan uygulamalar ve platformlar ile ilgili desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerimiz Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi öğretmenlerinden destek alabilirler. Bu süreçte destek@hisarschool.k12.tr adresi üzerinden IT ile iletişime geçebilirler.

Kütüphane Kullanımı

Kütüphane tarafından sağlanan online kaynaklar hakkında velilerimize, öğrencilerimize ve öğretmenlerimize bilgilerin yer aldığı dokümanlar düzenli olarak ulaştırılmaktadır. Kütüphanemizin online üyeliklerinin dışında internet üzerinden ulaşılabilecek bazı online sitelerin linklerini de sınıflandırarak paylaşılmaktadır. Proje Hazırlama, ücretsiz sesli kitaplar, ücretsiz dijital kütüphaneler ve e-kitaplar, ücretsiz resim kütüphaneleri, genel bilgi-bilim kaynakları, Türkçe ve İngilizce ücretsiz kaynaklar bu paylaşımlar arasında yer almaktadır.