×

Hisar Okulları Bağış Türleri

Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu onayı ile Hisar Okulları için aşağıdaki bağış kanalları geliştirilmiştir. Belli bir fon kapsamında proje-bazlı şartlı bağışlar ilgili projede kullanılır; serbest fon kaynakları ise okul yönetiminin talebi ve Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulunun onayı ile en etkin şekilde kullanılacak şekilde faaliyetlere yönlendirilir.

Akademik Fonlara Bağışlar

Hisar Okulları tarafından oluşturulmuş burs ve mali yardım desteği de dahil olmak üzere akademik amaçlı fonlara, bağışçının uygun gördüğü miktarda bağış yapılabilir. Bağış için tıklayınız. 

Genel Fon Bağışları

Çerçevesi kısıtlanmamış genel fona istenilen tutarda bağış yapılabilir. Hisar Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu, bu fonu, okul yönetimi talebi doğrultusunda, en etkin kullanılacak alanlara yönlendirir. Bağış için tıklayınız. 

Mekan/Alan İsimlendirme Bağışları

Okulumuzdaki mekan (bina, derslik, laboratuvar gibi) ve alanlara süreli/süresiz olarak kurumların, bireylerin veya ailelerinin isimleri verilebilir. Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr 

Özel Gün Bağışları

HEV dostlarının Hisar Okullarını desteklemek için yapacakları bu bağış türünde, isme özel tasarlanan sertifikalar, adına bağış yapılan kişilere gönderilir. Bu bağış kanalında,

  • Yeni Yıl Kutlama
  • Bayram Kutlama
  • Öğretmenler Günü
  • Doğum Günü
  • Vefat/Başsağlığı

amaçlarına yönelik bağış yapılabilmektedir. 

Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih edebilir. Bağış için tıklayınız. 

Mezun Bağışları

Hisar camiasının en önemli paydaşlarından olan mezunlarımız istedikleri tutarda destek olabilirler; bağışları mezun sınıf olarak takip edilmektedir. Bu kapsamda bağışçılarımız, sağladıkları desteğin kullanım amacını (burs, teknoloji ve inovasyon fonu gibi) kendilerine sunulan seçenekler arasından tercih edebilir. Bağış için tıklayınız. 

Ayni Bağışlar

Eğitim faaliyetlerimizi daha etkin yürütmemizi sağlayacak malzeme, ekipman ve hizmet gibi ayni bağış yapılabilir. Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr 

Bağış Kampanyaları

Şu an itibariyle aktif kampanyamız bulunmamaktadır. Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr 

Mal Varlığı Fonu (Endowment)

Bu bağış programı kapsamında, kişi veya kurumlar tarafından istenirse isme özel, süreli veya süresiz olarak yapılan bağışlarda, anapara kullanılmadan değerlendirilerek korunmakta, ana paranın getirisiyle katkı sağlanmakta veya ana paraya eklenmektedir. Bilgi için: hev@hisarschool.k12.tr 

 

Bağış Yapmak İstiyorum