Bilişim Stratejileri Merkezi

Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi, değişen şartlara ve ihtiyaçlara hızla adapte olabilen sürdürülebilir, yönetilebilir ve dinamik bir dijital alt yapı ve ekosistemin K12 bütünlüğünde yapılandırılması hedefi ile çalışmalarını yürütmektedir. 

İçinde bulunduğumuz şartlar, eğitimin çok kanallı bir yaklaşım ile planlanmasını ve gerçekleştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda; Hisar Okulları tarafından okulun misyonu ve ilkeleri çerçevesinde, bilimsel yaklaşımlardan ödün vermeksizin her türlü değişime ve zorlu şartlara uyarlanabilecek, esnek ve iletişime dayalı bir yapıya imkan sağlayan yaklaşımlara öncelik verilmiştir. Bu öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması stratejik planlarımızda yerini almıştır.

Bilişim Stratejileri Merkezi, belirlenen hedeflere ulaşmak için uluslararası standartlar doğrultusunda, eyleme geçirilebilir yayılımı, sürekliliği ve sürdürülebilirliği sağlayan stratejiler odağında çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda  alanında en saygın kuruluş olan, ISTE International Society for Technology in Education tarafından belirlenen uluslararası eğitim teknolojileri standartları dikkate alınarak öğrenci, öğretmenlerin rolleri tanımlanmış, öğrenme ortamları yapılandırılmıştır. 

Hisar Okulları öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolleri aşağıda belirtilen standartlar doğrultusunda belirlenmiş ve bu rolleri destekleyen dijital alt yapı sağlanmıştır.

Hisar Okulları öğretmenlerinin ve öğrencilerinin rolleri aşağıda belirtilen standartlar doğrultusunda belirlenmiş ve bu rolleri destekleyen dijital alt yapı sağlanmıştır.

ISTE ÖĞRETMEN STANDARTLARI ISTE ÖĞRENCİ  STANDARTLARI
Öğrenen Güçlü Öğrenen
Lider Dijital Vatandaş
Dijital Vatanda Bilgiyi Yapılandıran
İşbirlikçi Yenilikçi Tasarımcı
Tasarımcı Bilişsel Düşünen
Kolaylaştırıcı Yaratıcı İletişimci
Analist Global İşbirlikçi
Ekibimiz
Bilişim Stratejileri Merkezi Üyeleri
Dilara Vardar Koordinatör
Bahadır Yıldız Üye
Sedat Yalçın Üye
Gökçe Yılmaz Üye
Tuğçe Esra Öznemli Üye
Başak Basman Üye
Utku Öztekin Üye

Pandemi Sürecinde Eğitim

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.

Hisar Okulları, Pandemi döneminde, öğrencilerini sürekli ve öngörülemez şekilde değişen dünyaya hazırlamak için öğrenme sürecini esnek, kişiselleştirilmiş ve iletişime dayalı olarak yapılandırmayı hedeflemiştir.

Hisar Okulları olarak güçlü akademik programımızı her platformda ve şartta sunabilmek en önemli önceliğimizdir.  Eğitim anlayışımız içinde öğrenmenin merkezinde öğrenci vardır. Öğretmenin rolü de bilgi kaynağı olmak değil öğrencinin öğrenmesine rehberlik etmek olarak tanımlanmaktadır. Akademik programlarımız Tasarım Yoluyla Anlama (Understanding by Design, UbD) ile planlanırken, teknoloji eğitim sürecimizin doğal bir parçasıdır.

Bu yaklaşım ile hazırlanan akademik programlarımızla amacımız öğrencilerimize içinde bulunduğumuz çağın gerektirdiği becerileri kazandırmak, bilgiyi yorumlamayı ve eleştirel düşünmeyi bilen, 21. yüzyıl yetenekleriyle yoğrulmuş, liderlik özelliklerine sahip, yaratıcı, özgüveni tam; aynı zamanda sağlam bilimsel, sosyal ve entelektüel alt yapıya sahip dünya vatandaşları yetiştirmek olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda, içinde bulunduğumuz dönemin belirsizliklerini yönetebilmek ve dijital dönüşüm sürecini gerçekleştirebilmek için aşağıda belirtilen çalışmalar yayınlanmış ve açık kaynak yaklaşımı ile paylaşılmıştır.

1. Hisar Okulları Yol Haritası 2020 – 2021 
2. Hisar Okulları Uzaktan Eğitim Politikası 
3. Hisar Okulları Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası


HyFlex Ders Tasarım Stratejileri

2020 – 2021 eğitim öğrenim yılına yönelik olarak, Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit Eğitim Modeli, Uzaktan Eğitim Modelleri arasındaki geçişleri yönetebilmek için HyFlex Ders Tasarım Stratejileri çalışması başlatılmıştır.

 HyFlex, modeller ve senaryolar arasında kademelere bağlı olarak geçişler yaşanabilen dinamik bir süreci ifade etmekte olup, hibrit (Hybrid) ve esnek (Flexible) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

Bu çalışmada amacımız, güçlü akademik programımızın, Okullar Açık “Yeni Normal”, Hibrit Eğitim Modeli, Uzaktan Eğitim Modellerinde uygulanmaya devam etmesi ve akademik süreçlerin içinde doğal olarak yer alan öğrenme stratejileri için uygun dijital altyapı, araç ve kaynakların sunulmasıdır.

Açık Kaynak Anlayışı

Covid-19 salgını ile birlikte, Hisar Okulları, yeni dönemin koşullarını analiz ederek yeniliklere uyum sağlamak amacıyla pek çok strateji ve alt yapı çalışması gerçekleştirilmiştir.

Bilişim Stratejileri Merkezinin kurulmasıyla Okul bünyesindeki tüm dijital dönüşüm çalışmaları, uluslararası standartlar doğrultusunda, bütünleşik bir yapı ile yürütülmekte olup tüm eğitim kurumlarına, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere açık kaynak oluşturmak amacıyla çeşitli dokumanlar, politikalar,  raporlar ve yol haritaları yayınlanmıştır.

Bu belgeler ulusal ve uluslararası tüm eğitim kurumlarının faydalanabileceği yöntem, strateji ve öneriler içermektedir.

  1. Hisar Okulları Hibrit ve Esnek Eğitim Politikası
  2. Bilişim Stratejileri Merkezi 2. Dönem Raporu
  3. Hisar Okulları 2021-2022 Yol Haritası
  4. Öğretmenler için Teknoloji Yol Haritası
  5. Hyflex Ders Tasarım Stratejileri
  6. Hisar Okulları 2020-21 Akademik Yılı II.Dönem Raporu
  7. Hisar Okulları 2020-21 Akademik Yılı I.Dönem Raporu

Hibrit ve Uzaktan Eğitim

Covid-19 salgını, yaşamın her alanında etkisini gösterirken okullarda da büyük bir dönüşümü başlatmış, dünyanın hemen hemen her yerinde eğitim kurumlarını 21. Yüzyılın paradigmaları doğrultusunda yeni bir eğitim tasarımına doğru harekete geçirmiştir.  Öncelikler doğrultusunda, tüm akademik süreçlerin, üst düzey öğrenme deneyimlerini gerçekleştirmek amacı ile yüz yüze ve çevrim içi öğrenme araç ve stratejilerini bir arada kullanmak olarak tanımlanabilecek harmanlanmış öğrenme (blended learning) yaklaşımı ile planlanması ve uygulanması stratejik planlarımızda yerini almıştır. 2019-2020 Akademik Yılında pandemi nedeniyle… Devamı için…

Eğitim Teknolojileri

Okulumuzda teknoloji, eğitim sürecinin doğal bir parçası olarak yer almaktadır. Teknoloji, eğitim programlarına destek verecek şekilde yapılandırıldığında ve kullanıldığında öğrencilerin 21. Yüzyıla uygun beceriler kazanmasını sağlayacak ve onlara yeni kapılar açacaktır. Her yıl gelişen teknoloji ile birlikte hem müfredat ve hem de fiziksel yapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmaktadır. Gelişen teknoloji ile birlikte hem içerik hem de fiziksel altyapıda gerekli dönüşümler ve güncellemeler yapılmakta, ortaokulda 1:1 iPad projesi ve lisede BYOD projesi uygulanmaktadır. lkokul, ortaokul ve lisede yer alan bilgisayar laboratuvarlarımızın… Devamı için…

Bilgi ve İletişim Sistemleri

Hisar Okulları teknoloji altyapısı, okulda veya okul dışında gerçekleşen tüm öğrenme aktivitelerini ve öğrenme ortamlarını destekleyen, öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde devam etmesine olanak veren bir alt yapıyı kullanıcılarına sunacak şekilde yapılandırılmıştır. Hisar Okulları Bilişim Stratejileri Merkezi tarafından; Covid – 19 sürecinde, öğrenci, öğretmen ve velilerimize destek  olabilmek amacı ile destek.hisarschool.k12.tr sitesi açılmıştır. Bu destek öğrenci ve öğretmenlerimiz için açılan portallar aracılığı ile devam etmektedir. Ayrıca destek@hisarschool.k12.tr adresi ile spesifik soru ve… Devamı için…