İnovasyon ve Girişimcilik

HisarPlus, teknoloji, yaratıcılık ve inovasyon girişimlerinin ve Hisar Okulları’nda bu bağlamda tek bir çatı altında yürütülen tüm çalışmaların bir parçası olarak öğrencilere sunulan fırsatları ve öğrenme ortamlarını kapsayan yaratıcı bir platform olarak kurulmuştur. HisarPlus adı bundan böyle aynı bağlamda İNOVASYON olarak değiştirildi.

Teknoloji ve İnovasyon Fonu

Hisar Okulları Teknoloji ve İnovasyon Fonu, ilk kez 2019-2020 Akademik Yılı’nda yürütülecek projeleri ve aktiviteleri sunmak üzere Ekim 2018’de hazırlandı.

Bu belge, yeni projelerin eklenmesi ve mevcut projelerin işlevlerinin, teknik özelliklerin, altyapılarının, ekipmanlarının, materyal gereksinimlerinin ve bütçelerinin gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesiyle devamlı olarak revize edildi.

Mekatronik Laboratuvarı

Hem mühendislik derslerinin hem de bilimsel temelli birçok deneysel çalışmanın yürütüldüğü Mekatronik Laboratuvarının yapısı yıllar içinde değişim gösterdi. Mekatronik Laboratuvarı, bağışçılarımız Erhan ÖNER ve TAKİ ailesinin katkılarıyla 2019-2020 Akademik Yılının ikinci döneminde faaliyete geçti. Öğrencilerimiz daha iyi bir ortamda eğitimlerine devam edecekleri için mutluluk duyuyoruz.

İnovasyon ve Girişimcilik
Hisar’ın en önemli önceliği, öğrencilerinin yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirerek onları gelecek kariyerlerine hazırlamaktır. Bu amaçla Merkez, Hisar’ın fikir girişimcileri olan öğrencilerimizin bağlantılar kurabilmeleri ve böylelikle gelecek çalışmalarında girişimci bir bakış açısı kazanabilmeleri amacıyla Hisar Okulları’yla iş dünyası, üniversiteler, inkübasyon merkezleri, kültür sektörü, toplum ve topluluk girişimcileri arasında işbirlikleri ve ortak girişimler oluşturmanın yollarını bulmaktadır.
Şirket Ziyaretleri ve Ortak Aktiviteler

Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi, öğrencilere Hisar Okulları’nın başarısına katkıda bulunmak, dünya genelinde eğitimde olumlu etkiler yaratmak ve ağlarını genişleterek benzer ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmak için benzersiz bir fırsat sunar.

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında öğrenciler, öğretmenler ve Hisar Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi’nin üyeleriyle Microsoft, QNB, AROMSA ve EMTEST’e düzenli ziyaretler yapıldı. Bu verimli ziyaretlerde Hisar Okulları’yla işbirliğinin ve öğrencilerin öğrenme ortamına katkıda bulunmanın yolları arandı.

QNBeyond

Profesyonel iş dünyasıyla işbirliklerimiz kapsamında, lise öğrencilerimiz QNB FİNANSBANK ile birlikte yürüttükleri “Fikir Kampı” ve “Veri Bilimi” projelerini tamamladılar. Ekim 2019 tarihinde başlayan ve her hafta düzenli olarak devam eden projeler, öğrencilerimizin sunumlarını QNB Finansbank üst yönetime gerçekleştirmeleri ile geçen hafta sona erdi.

Program dahilinde öğrencilerimiz girişimcilik ekosistemi içinde yer alan mobil uygulama geliştirme, tasarım odaklı düşünme, veri analizi ve yorumlama ve sunum yapma gibi çok değerli kazanımlarla süreci tamamladılar.

Fikir Kampı projesi kapsamında, gençlerin finansal hayatlarını yönetmek üzere

POKIT isimli bir uygulama fikri üzerinde çalışan öğrencilerimiz, geliştirdikleri mobil uygulama projelerini banka üst yönetimine sundular. Aynı şekilde Veri Bilimi projesi kapsamında veri analizi konusunda çalışan öğrencilerimiz de ADSL faturaları üzerinde makine öğrenimi ile anlamlı sonuçlar ve uyarılar geliştirecek bir sistem üzerinde çalışarak sunumlarını gerçekleştirdiler.

Microsoft Türkiye Ofisi

Bir grup Hisar öğrencisi ve öğretmeninin katılımıyla yapılan ziyaretlerde gelecekte yapılacak olası ortak projeler ve inovasyon fikirlerinin yanı sıra Microsoft rehberliğinde Hisar’da teknolojiden nasıl faydalanılabileceğine ilişkin görüşmeler yapıldı. Microsoft Türkiye bizi öğretmen eğitimlerimizde desteklemeye devam etti. 5 yıldan uzun süredir kullanmakta olduğumuz Minecraft, Microsoft’un satın almasıyla birlikte Minecraft EDU adını aldı ve son 3 yıldır çok daha kullanımı kolay hale geldi. Microsoft A3 anlaşmasıyla lisanslar satın aldık ve tüm öğrencilerimizin kullanımına sunduk. Minecraft ile projeler geliştirmeye devam ediyoruz. Bilgisayar Eğitimi Departmanımız derslerde Minecraft kullanımını daha da arttırmak üzere çalışıyor. 3 ekip bu yıl düzenlenecek olan Uluslararası Yarışma’ya hazırlanıyor. Bu yarışmayla çok yaratıcı çalışmaların ortaya çıkacağına inanıyoruz.

İnovasyon Sohbetleri
Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi üyesi Onur Koç’un yazdığı “Daha İyi Bir Dünya İçin Yapay Zeka” adlı kitap 9. sınıf öğrencilerimize bağışlandı. Öğretmenlerimiz kitabı Bilgisayar Bilimi müfredatı kapsamında bir ay boyunca kaynak olarak kullandı. Onur Koç’u okulumuza davet ederek bir Okuyucu-Yazar buluşması düzenledik. 120 öğrenci ve öğretmenlerimiz yazarla çok faydalı bir sohbet gerçekleştirdiler.
STEAM Günü

Öğrenciler ve mezunlar, veliler ve Mütevelli Heyeti dahil tüm Hisar topluluğu için düzenlenen STEAM Günü aktiviteleri, güncel teknoloji konuları, bunların çevresel etkileri ve bu süreçteki rollerimiz konusunda katılımcılara önemli bir farkındalık kazandırdı. AB STEM Elçisi ve Entegre Araştırma Enstitüsü Danışma Kurulu Başkanı Hans Van der Loo STEAM gününün açılışında Hisar öğretim görevlilerine, öğrencilere ve misafirlere çevreyle ve gelecekle ilgili bir konuşma yaptı. Öğleden sonraki oturumda Teknoloji ve İnovasyon Politikaları Danışma Komitesi Başkanı Prof. Dr. Çelik Kurtoğlu, misafirlerimiz Hans Van der Loo, Faruk Eczacıbaşı ve Onur Koç’un katıldığı panelin moderatörlüğünü üstlendi.

Başarıyla geçen Hisar Steam Günü etkinliklerinin ardından her yıl bir sempozyum düzenleme kararı alındı.