×

Neden Hisar?

Çünkü Akademik Olarak Güçlüyüz

PreK-12 Bütünlüğü

Sınıf seviyeleri arasındaki devamlılık hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için yıllar içerisinde tutarlı bir bütünlük oluşturur, öğrenimi pekiştirir.

High-Scope Modeli

Okulöncesinden 3. sınıflara kadar uyguladığımız çocukların çok yönlü gelişimini destekleyen bir eğitim programıdır. Merkezinde etkin öğrenme felsefesi yer alan High-Scope modeli çocuk merkezli bir eğitim programı sunarken hem öğretmen güdümlü hem de çocuk güdümlü faaliyetlere yer verir.

Etkin ve Anlayarak Öğrenme (Oluşturmacı Eğitim Anlayışı)

Oluşturmacı yaklaşımda esas olan öğretimin planlanması yerine öğrenimin kurgulanmasıdır. Formüller üzerine ezberci bir yaklaşımdan uzak, sorgulamaya ve yeteneklerin keşfine dayalı bir eğitim sistemi benimsiyoruz.

Süreç Odaklı Değerlendirme

21. yüzyıl öğrencisi için süreç odaklı değerlendirme ile sınıf içi performansı aynı ağırlıkla değerlendiriyor ve her günü özel bir öğrenme deneyimi haline getiriyoruz.

Disiplinlerarası Çalışmalar

Öğrencilerimizi öğrenim ve proje süreçlerinde disiplinlerarası çalışmalara yönlendirerek akademik bilgilerin pekişmesinin yanısıra problem çözme, sorgulama ve yaratıcılık yönlerinin beslenmesini hedefliyoruz.

Bireysel Takip

İçimizdeki potansiyeli açığa çıkartmak ve geliştirmek için öğrencilerimizi yakından takip ediyor ve gerekli yönlendirmeleri yapıyoruz. Öğrencilerimizin hedef belirleme ve strateji geliştirmeleri için uzmanlarımız destek programları sunuyorlar.

Advanced Placement (AP) Programı

AP Programı College Board tarafından geliştirilmiş ve uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. ABD'ye ek olarak 60'tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Program öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden bazı üniversitelerde muaf olma imkânı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı programının yanında, AP sınavlarında başarılı olmaları için AP Programımız ile desteklenmektedir. Okulumuz AP sınav merkezidir ve öğrencilerimiz sınavlarına okulumuzda girme imkânına sahiptir.

Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Merkezi

Üniversite Danışmanlık ve Kariyer Merkezimiz, öğrencilerimizin kariyer keşif ve üniversite kabul süreçleri boyunca, onlarla bireysel olarak ilgilenen tecrübeli ve profesyonel üniversite danışmanlarından oluşmaktadır.

Yurt İçi ve Yurt Dışı Üniversite Danışmanlık olmak üzere iki ofisten oluşan merkezimiz, öğrencilerimize akademik başarı seviyeleri ve ilgi alanları doğrultusunda en uygun üniversite ve öğretim programı seçimi konusunda destek vermektedir.

Yazma Becerileri Merkezi

Türkiye’deki ilk ve orta dereceli okullar arasında hizmet veren ilk ve tek Yazma Becerileri Merkezimizde öğrencilerimizin yazma sürecinde kendine güvenen, fikirlerini akıcı şekilde yazıya dökebilen, yazma eylemini öğrenme ve eleştirel düşünmeyi besleyen bir eylem olarak gören yazarlar olarak yetişmelerine katkıda bulunmaktayız.

İnovasyon Merkezi

Hisar İnovasyon Merkezi, disiplinler arası ve çok disiplinli bir platform olarak, zenginleştirici, katılımı artırıcı ve harekete geçiren STEAM öğrenme etkinliklerini destekler, öğrencilerimizin teknoloji toplumu ile etkileşimi ve K-12 eğitiminde mükemmeliyete ulaşma çabasını destekleyen ve geliştiren STEAM odaklı programlar üzerinden eğitim almalarını ve bu doğrultuda öğretmenlerin profesyonel gelişimlerini teşvik eder.

Kütüphane

Hisar Okulları’nda eğitim ve öğretimi destekleyecek teknolojik özelliklere sahip, İlkokul ve Ortaokul-Lise olmak üzere iki kütüphane hizmet vermektedir. Kütüphanelerimiz itaplar, dergiler, referanslar, görsel-işitsel malzemeler, haritalar ve elektronik kaynaklardan oluşan 50.000’in üzerinde kaynak sunmakta olup, okulumuzda gerçekleştirilen tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemekte, okuma, öğrenme ve araştırma alışkanlıklarını kazandırmak ve bu yetkinliği geliştirmek için çalışmalar yapmaktadır

Güçlü Profesyonel Gelişim

İçimizdeki potansiyeli açığa çıkartmak ve geliştirme misyonumuz sadece öğrencilerimiz için geçerli değil, akademik kadromuzu da bu anlamda destekliyoruz. Profesyonel gelişim olanaklarımız ile öğrencilerinin tam anlamıyla öğrenmeleri ve daha iyi sonuçlar almaları için araştırmaktan vazgeçmeyen, deneyimlerini, başarılı çalışmalarını birbirleriyle paylaşan eğitimcilerimizin gücüne güç katıyoruz.

Çünkü Güçlü ve Çok Yönlü Kişilik Gelişimini Hedefliyoruz

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü

Hisar Okulları’nda eğitimin ayrılmaz bir parçası olan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz, Okulöncesinden Lise son sınıfa kadar PreK-12 bütünlüğünde, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla tüm öğrencilerin yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak onların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır. Bölüm çatısı altında çift dile hakim, tümü yüksek lisans derecesine sahip 14 meslek uzmanı çalışmaktadır.

Olumlu Disiplin Anlayışı

Okulumuzda öğrencilerimizde dış kontrol yerine iç kontrol mekanizmalarının gelişmesi için olumlu disiplin anlayışı ile hareket ediyoruz.

Toplum Hizmeti Çalışmaları

Sosyal sorumluluk projelerimiz, tüm seviyelerdeki öğrencilerimizin toplumsal sorunlar konusunda bilinçlenmelerini sağladığı gibi; bir sorunu belirleme, çözüm planlama ve hayata geçirme konusundaki becerilerini geliştiriyor. Tüm okul kapsamında, her yıl yaklaşık 35-40 adet irili ufaklı toplum hizmeti projesi gerçekleştiriyoruz.

Kulüp Aktiviteleri

Toplamda 100’ü aşkın alternatif ile kulüp programımız öğrencilerimizin yaş özelliklerine uygun ilgi alanları çerçevesinde hazırlanıyor. İlk yıllardaki rotasyon sistemi ile öğrencilerimizin kendilerini keşfetmeleri için yeni alanları denemelerini sağlıyoruz.

Spor ve Sanatın Her Alanında Olanaklar

Öğrencilerimiz yoğun akademik programlarının yanısıra spor ve sanatla da çok yakından ilgileniyorlar. Okul takımlarımız turnuvalarda çeşitli dereceler alırken okul orkestramız her yıl kendini aşarak ulusal ve uluslararası birçok prestijli ödülün sahibi oluyor, Kültür Merkezi’miz profesyonellere taş çıkartacak öğrenci müzikal ve tiyatrolarına sahne oluyor, görsel sanatlarda öğrencilerimizin portföyleri göz kamaştırıyor. Spor ve sanatta başarılı öğrencilerimiz bu alanlarda geliştirdikleri öz disiplin ve heyecanı akademik yaşantılarına da olumlu bir şekilde yansıtıyorlar.

Münazara Olanakları

Bizce öğrencilerimizin fikirlerini özgün bir şekilde ifade edebilmesi, düşüncelerini paylaşması bağımsız bir birey olmanın ilk ve en önemli adımlarını oluşturuyor. Öğrencilerimizin münazara ders ve etkinliklerindeki kazanımları onlara tüm hayatları boyunca vazgeçilemez bir fark sağlıyor.

Çünkü Onlar Birer Dünya Vatandaşı Olacaklar

Ana Dil Seviyesinde İngilizce

Çoğunluğu ana dili İngilizce olan öğretmenlerden oluşan eğitim kadromuz, okulöncesi ile başlayan programımız, öğrencilerimizin katıldığı uluslararası projeler İngilizce kullanımlarını geliştirmelerinin yanı sıra güncel konularla ilgili bilgi sahibi olmalarını ve entellektüel gelişimlerini destekliyor. Öğrencilerimiz İngilizce'de edebi eleştiri gücü, etkili yazı ve akıcı konuşma ile mezun oluyorlar. Bu da yaşamları boyunca hem bilimsel hem de sosyal anlamda beslenmelerini, kendilerini çevreleyen dünyayı yorumlamalarını, düşüncelerini dile getirmelerini, dolayısıyla kavrayışlarını derinleştirmelerini sağlıyor.

İkinci Yabancı Dil Programı

Güçlü İngilizce eğitiminin yanı sıra öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren Almanca, Fransızca ve İspanyolca dilleri arasından öğrenmek istedikleri ikinci yabancı dili seçebiliyorlar ve dil becerilerini uluslararası platformlarda kanıtlayabilecekleri sertifika sınavlarına katılıyorlar.

Uluslararası Etkinlikler ile Kazanılan Perspektifler

Lise öğrencilerimizin Model United Nations (MUN) toplantı katılımları, dünyada ilk olarak Hisar Okulları lise öğrencileri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen Junior Model United Nations (JMUN) toplantıları, ortaokuldan itibaren gerçekleştirilen akademik ve toplum hizmetlerine yönelik yurt dışı gezileri, Comenius gibi projeler öğrencilerimizin farklı kültürleri tanımasını ve perspektif kazanmalarını sağlıyor