23 Mart-26 Nisan 2020 Acil Durum Uzaktan Eğitim Süreci

Pandemi nedeniyle 23 Mart - 26 Haziran 2020 tarihleri arasında uyguladığımız acil durum uzaktan eğitim planları çerçevesinde K12 düzeyinde tüm seviyelerinde, paydaşlarımız ile “iletişimde ve bağlantıda kalarak” aşağıdaki hedeflerimizi gerçekleştirdik:

  • Müfredatımızın çevrimiçi (online) olarak erişime sunulması

  • Öğretmen ve öğrenci iletişiminin sürdürülmesi

  • Öğrenci gelişiminin izlenmesi ve düzenli geri bildirimlerin verilmesi

Hisar Okulları olarak akademik süreçlerimizin doğal bir parçası olarak kullanmakta olduğumuz dijital sistemler ve gelişmiş teknik alt yapımız, uzaktan eğitim sürecine hızlı ve etkin bir geçiş yapılmasını sağlamıştır. 

Sunulan çevrimiçi (online) araçlar ile öğrencilerimiz derse fiziksel olarak katılım sağlamadan önce gerekli tüm bilgilere, materyallare ve kaynaklara erişebilmektedir. Yaklaşımımız, öğrenme sürecini öğretmenin ders anlattığı, öğrencinin ise dinleyici konumunda olduğu bir zaman diliminin ötesine; öğretmenin ve öğrencilerin ders içeriğini birlikte tartışabildikleri, zenginleştirebildikleri ve derinleştirebildikleri, sürekli evrilen bir yapıya dönüştürmektedir.

2019-2020 acil durum uzaktan eğitim sürecine yönelik olarak, 120 okul gününü yüz yüze, 65 okul gününü ise 26.328 saat uzaktan eğitim ile sürdürerek, eğitim programımızda yer alan kazanımları ve konuları öğrencilerimizin büyük katılımı ile tüm seviyelerde tamamlamış bulunuyoruz. 

K-12 bütünlüğünde her bir okul seviyesi bazında akademik kadromuz tarafından büyük bir özenle hazırlanan uzaktan eğitim senkron ve asenkron ders programları, bu programların öğrencilerimize ulaşmasını sağlayan dijital alt yapı, platform ve programlar ve Kütüphanemizin zengin çevrim içi kaynaklarının yanı sıra Rehberlik Bölümümüzün sürece uygun olarak tasarladığı öğrenci, öğretmen ve velilerimize yönelik çalışmaları da tüm bu sürecin başarıyla yürütülmesine büyük katkı sağlamıştır.

II. Rapor - Temmuz 2020

 

I. Rapor - Nisan 2020

 

Uzaktan Eğitim Akademik Programları ve Akademik Destek