Teknoloji Alt Yapısı

Hisar Okulları, teknolojinin etkin kullanıldığında kullanıcılar; öğrenci, öğretmen ve çalışanlar için eşsiz fırsatlar ve deneyimler sunduğuna inanır. Teknoloji, öğretmen ve öğrenci arasında dinamik bir ilişki kurulmasını mümkün kılarken işbirliğine yönelik öğrenme ortamlarının oluşturulmasını ve öğrenenin kendi hızında ilerlemesini sağlar. Okul toplumu teknolojiyi kabul edilebilir kullanım kuralları doğrultusunda kullanır. Bu sorumlu, etik kullanım tüm teknolojik cihazları kapsar.

Hisar Okulları teknoloji altyapısı, okulda gerçekleşen tüm öğrenme aktivitelerini destekleyen, doğru kaynaklara uygun cihazlar ile hızlı bir şekilde ulaşılmasını sağlayan ve öğrenmenin zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde devam etmesine olanak veren bir alt yapıyı kullanıcılara sunar.

Akademik bölümler tarafından belirlenen teknolojik araç ve uygulamalar okul alt yapısına dahil edilir. Bu süreçte gerekli geri bildirimler ile birlikte en uygun çözüm tüm paydaşlar dahil edilerek sağlanır. Bu bağlamda eğitim ve öğrenim aşağıda belirtilmiş olan konu başlıkları çerçevesinde desteklenmektedir.