Our students visited CERN

Our students visited CERN

Under the guidance of Professor Dr Kerem Cankoçak, our high school students visited CERN, the world’s largest particle physics research laboratory. They had discussions about its history, ongoing projects, and active units. Our students designed their own...
Our students visited CERN

Öğrencilerimiz, CERN’i ziyaret etti

Lise öğrencilerimiz, Prof. Dr. Kerem Cankoçak rehberliğinde dünyanın en büyük parçacık fiziği araştırma laboratuvarı olan CERN’ü gezip, tarihi, çalışılan projeleri ve aktif birimleri hakkında söyleşiler gerçekleştirdi. CERN’de Cloud Chamber (bulut...