Sıkça Sorulan Sorular

Ara sınıflara öğrenci kabulü nasıl gerçekleşmektedir?

Ara sınıflara kontenjan dahilinde kayıt yapabiliyoruz. Aday öğrencilerimizi tanıma çalışmalarını genel akademik değerlendirme, rehberlik tanıma çalışması ve İngilizce değerlendirme olmak üzere üç aşamada gerçekleştiriyoruz. Tanıma çalışmalarımız özel bir hazırlık gerektirmiyor. 8. sınıf öğrencilerimiz doğrudan lise bölümümüze devam edebiliyorlar.

Yabancı uyruklu öğrenci kabul ediyor musunuz?

Hisar Okulları giriş koşullarını yerine getirdiği takdirde yabancı uyruklu öğrenciler de kayıt olabilir. 

Anasınıfından ilkokula doğrudan devam etmek mümkün mü?

Anasınıfındaki öğrencimizin bir yıllık gelişimine dair gözlem ve değerlendirmeler, birinci sınıfa geçişte önem taşıyor. Bu gözlem ve değerlendirmelerimizi yıl boyunca velimiz ile paylaşıyoruz. Bir yılın sonunda okul olgunluğunu tamamlamış her öğrencimiz 1. sınıfa geçme hakkını kazanıyor.

Ortaokul 8. Sınıf Öğrencileriniz doğrudan liseye kayıt olabiliyor mu?

8. Sınıflarımız K12 bütünlüğünde  doğrudan kendi lise bölümümüze devam edebiliyorlar. MEB yönetmeliğine göre, ortaokul mezunlarımız lise bölümüne devam etmeden önce İngilizce Yeterlilik Sınavı’na giriyorlar. Okulumuzun PREP Komitesitarafından hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav sonucunda İngilizce seviyesi yeterli olan öğrenciler, hazırlık sınavından muaf tutularak, 9. sınıfa alınıyorlar. İngilizce anlamında desteklememiz gereken öğrencilerimiz Hazırlık Programına devam ediyor. Ortaokulumuzdan liseye devam edecek öğrencilerimizden akademik beceri, gelişim ve davranış sorumluluğunu üstlenmiş olmaları bekleniyor.

Okulun ücret politikası hakkında bilgi verir misiniz?

Bir vakıf okulu olan Hisar Okulları’nda sunduğumuz çağdaş eğitim ortamından ve olanaklardan olabildiğince fazla öğrencinin yararlanmasını hedefliyoruz. Okul Ücretleri ilan, tahsil ve iade sürecimiz, MEB Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri doğrultusunda yönetilmektedir. Hisar Okulları’nda okulöncesi, ilköğretim 1-4, ilköğretim 5-8 ve lise bölümü ücretlerimiz farklılık göstermektedir. Okul ücretlerimiz ile ilgili bilgiyi Muhasebe departmanından alabilirsiniz. 

Sizi diğer okullardan ayıran özellik nedir?

Öğrenciler bir dünya vatandaşı olarak yetişir. Nitelikli bir akademik program uygulanır. Karakter gelişimi ön plandadır. Başarılı bir üniversite eğitiminin temelleri atılır. Öğrencilere ileri seviyede İngilizce ve ikinci bir yabancı dil verilir. Demokratik ve yeniliğe açık bir yönetim anlayışı vardır. Bireysel farklılıklara göre destek çalışmaları yürütülür. Ok yakın öğrenci takibi ve geribildirim sistemi vardır.

Hisar'da Hangi Eğitim Modeli Uygulanmaktadır?

Hisar’da, bireyin içinde var olan potansiyeli ortaya çıkarabilmesini ve en üst düzeye getirebilmesini destekleyen bir öğrenim ortamı oluşturmaktayız. Okulumuz, dünyaca benimsenen Oluşturmacı Eğitim Anlayışına uygun eğitim ve öğrenme modelleriyle, öğrencilerin doğasıyla uyumlu, gerçek yaşam deneyimleriyle anlamlı öğrenme fırsatları sunan, bilgiye erişim, yorumlama, yeniden üretme alışkanlıkları kazandıran, öğrenenin içten katılımını ve motivasyonunu vurgulayan bir eğitim sistemi ile öne çıkmaktadır.

Öğrencilerimize, geleceğin dünyasında başarılı ve mutlu bireyler olabilmeleri için, 1.-3. Sınıflarında High/Scope gelişimsel modelini sunmaktayız. Bu model içerisinde, High/Scope öğretmeni küçük veya büyük grup çalışmalarında etkin öğrenme fırsatları sağlayarak öğrenme sürecini destekler. Bu etkinliklerde çocuklar müfredatın gerektirdiği temel derslere ait bilgi ve becerileri de doğal bir şekilde kazanmış olurlar. Okulumuzun ders programı, MEB müfredatını kapsar ve okul içi program geliştirme çalışmalarıyla güçlendirir.

Eğitim programımızda öğrencilerimizin farklı özelliklere sahip bireyler olarak yetişmeleri için müfredatın ötesine geçerek ve farklı öğrenme yöntemlerini göz önüne alınarak çeşitli çağdaş modeller uygulamaktayız. Bu anlamda “Planla-Yap-Değerlendir (PDR)” ve “Hareket Eğitimi” sadece okulumuzun ders programında görülebilecek derslerdir.

Ortaokul yıllarında da çağdaş ve zenginleştirilmiş MEB Müfredatı takip edilir.  Öğretmenlerimizin hazırladığı özgün kaynaklarla, çok çeşitli öğrenim yöntem ve teknikleriyle ve süreç odaklı değerlendirme araçları ile öğrencilerimizin pek çok kalıcı bilgi ve beceriye sahip olmaları hedeflenir. 

Hisar Okullarında sunulan İngilizce eğitmi ne düzeydedir?

Hisar Okullarında sürdürülen Türkçe ve İngilizce dillerini kapsayan Çift Dilli Eğitim Programı, öğrencilerimizin İngilizceyi ana dilleri gibi konuşabilmelerini sağlamaktadır.  

Çift dilli eğitim okulöncesinde başlar,  öğrenciler 12. sınıfın sonunda kendilerini ana dilde ve İngilzicede iyi ifade eden bireyler olarak hayata atılırlar. Okulöncesinden eğitim programının %50’si Türkçe, %50’si İngilzce’dir. İlkokulda’da İngilizce eğitimi haftada 10 ders saati sunulur. Amaç, bütüncül aktivitelerle dinleme, konuşma, okuma ve yazma ‘becerilerini’ bütünleştirmektir. High Scope öğrenme yaklaşımları 1., 2. ve 3. sınıflardaki müfredata entegre edilmiştir. Ortaokulda haftada 10 saat verilen İngilizce eğitimi ve çift dilde yürütülen matematik ve fen dersleri mevcuttur. Öğrencilerimiz uluslararası ISA sınavını her seviyede alırlar. 

Lisede İngiliz Dili ve Edebiyatı dersleri yanında Fen, Matematik ve bazı seçmeli dersler de İngilizce olarak uygulanmaktadır. Hazırlık seviyesinde haftada 24 ders saati verilen İngilizce eğitimi, 21. yüzyılın vazgeçilmez temelleri olan liderlik ve işbirliği, bağımsız çalışma ve yaşam becerileriyle birlikte öğrenci merkezli bir öğrenim sunmaktadır.

Hazırlıktan Liseye geçişte geçerli olan İngilizce Yeterlilik sınavının amacı nedir?

Özel Hisar Ortaokulu ya da farklı okullardan mezun olan ve Hazırlık sınıfında öğrenim görmeden Özel Hisar Lisesi 9. Sınıfına doğrudan geçmek isteyen öğrenciler, Hazırlık Sınıfı İngilizce Yeterlilik Sınavına girmekle yükümlüdürler. Sınav, öğrencilerin İngilizce dilindeki yetkinliklerini değerlendirerek Hisar Lisesinde ihtiyaç duyacakları akademik üretkenlik becerilerine odaklanmayı amaçlamaktadır. 

İngilizce Yeterlilik Sınavı ve bu kapsamdaki ilgili tüm deneme sınavları, Hisar Okulları İcra Komitesi tarafından oluşturulan bir komisyonca  “Common European Framework B2” kriterlerine göre hazırlanır. 

İngilizce dışında başka hangi yabancı diller öğretiliyor?

5. sınıftan itibaren öğrencilerimiz İspanyolca, Fransızca ve Almanca derslerinden birini seçmekte ve Hisar Okullarındakii öğrenim hayatları boyunca seçtikleri dil ile devam etmektedirler. Öğrencilerimiz seçtikleri dillerde A1, A2 ve B1 seviyelerinde uluslararası geçerliliği olan Dil Yeterlilik Sertifikası alarak mezun olmaktadırlar. 

İlkokulda Sınavlar hangi seviyede başlar?

Ana sınıfı, 1, 2 ve 3. sınıflarda sınav uygulaması yoktur. Sınavlar Milli Eğitim Bakanlığı mevzuat ve yönetmelikleri kapsamında 4. sınıf seviyesinde başlar. 

İlkokulda Sınav olmayan seviyelerde değerlendirmeler nasıl yapılmaktadır?

Okulun müfredatı, ölçme değerlendirmeyi öğretimin ve öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlar. Müfredatta, her alan için değerlendirme amaçları belirlenmiş, öğretmenlerin yararlanabileceği çeşitli ölçme değerlendirme yöntemleri ve araçları belirtilmiştir. Okulun değerlendirme felsefesi sadece müfredat konularını değil, aynı zamanda öğrencilerin bilişsel, yaratıcı, duygusal, fiziksel ve sosyal açıdan gelişimlerini de dikkate alır. Hisar ilkokulunda ölçme ve değerlendirme öğrenmeye/kazanımlara yönelik değerlendirme (süreç odaklı) ve öğrenmenin değerlendirilmesi (sonuç odaklı) kavramlarını kapsamaktadır. Okul veliler ile yakın ve düzenli iletişim kurarak öğrencilerin gelişimi hakkında bilgi verir ve öğrencilerin davranışları, çalışmaları ve öğrenme tarzları hakkında paylaşımda bulunur. Yıl içinde yapılan ölçme ve değerlendirmelerden elde edilen veriler gelişim raporları aracılığıyla velilerle paylaşılır.

İlkokulda sınıflar kaç kişilik ve kaç sınıf öğretmeni var?

İlkokulda her sınıf ortalama 22 kişilik. Bir sınıf öğretmeni, ana sınıflarında ise bir sınıf öğretmeni ile bir yardımcı öğretmen bulunur. 

İlkokulda ödev politikası nedir?

Hisar İlkokulunda ödevler sınıf içi etkinlikleri destekleyen, öğrencilerin anlamlı tekrarlar yapmasını sağlayan günlük olarak verilen çalışmalardır. Ödev yapma sorumluluğu öğrencilerimize aittir ve öğrencilerimizin bu çalışmaları yetişkin desteği almadan tamamlamaları beklenir. Ödevlerin tamamlanması için hedeflenen süre ortalama olarak 30 dakikadır. Bu süre öğrenci ihtiyaçlarına göre farklılık gösterebilir. 

Ortaokulda ara sınıflara geçiş nasıl olmaktadır?

Ara sınıf seviyelerine öğrenci alımı, ilgili eğitim yılı için okulumuza başvuruda bulunan aday öğrencilerimizle okul idaresinin kararı doğrultusunda, sınav sonucuna göre ve kontenjan olduğu takdirde gerçekleşmektedir.

Sınav değerlendirmesinde Türke, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce yeterliliklerine bakılır. Sınav değerlendirmeleri sonrasında okulumuza kabul edilen öğrencilerden asil ve yedek listeler oluşturulur. Kontenjan açıldıkça yedek listeden sırası gelen öğrenci velisi kayda davet edilir.

Ortaokulda öğrencilerin teknoloji kullanımları ne boyuttadır?

Teknolojinin, eğitim programlarına destek verecek şekilde kullanıldığında, öğrencilerin 21. yüzyıla uygun beceriler kazanmalarını kolaylaştıracağına ve onları bu alanlarda destekleyeceğine inanmaktayız. Bu doğrultuda Ortaokul öğrencilerimiz iPad’lerini okula getirmekte ve öğrenim süreçlerinde aktif olarak kullanmaktadırlar. Öğrencilerimiz kodlama, FLL (Future Lego League) ve Technovation gibi projelere katılıp teknoloji alanında da üretkenliklerine devam etmektedir.

Lise Hazırlık ve 9. Sınıf giriş koşulları nelerdir?

Hisar Ortaokulu 8. Sınıfını tamamlayan öğrencilerimiz, Ortaokul dönemindeki olumlu değerlendirmeleri ve yönetmeliğimizde belirtilen sınavlardaki başarı durumlarına göre Hisar Lisesi Hazırlık sınıfına ya da doğrudan 9. Sınıfa devam etme hakkına sahiptirler.

Diğer yurtiçi ve yurtdışı okullardan Hisar Okulları Lise Hazırlık ve 9. Sınıfa başvuru yapmak isteyen aday öğrenciler Hisar Lisesi tarafından ilan edilen LGS (Liselere Geçiş Sistemi) puanına göre, Özel Okullar Derneği tarafından ilan edilen kayıt takvimi doğrultusunda, kontenjan dahilinde hazırlık sınıfına kayıt alınır.

Yurtdışındaki okullardan başvuru yapan öğrencilerin başvuru süreci nasıl işler?

Hisar Lisesi’nde okumak için başvuran adaylar içerisinde, okulun ilan ettiği kayıt kabul sınavı tarihinde Türkiye’de olamayacak ve yurt dışında yaşayanlar için, okul idaresinin onayı doğrultusunda çevrimiçi (online) sınavlar uygulanabilir. 

Advanced Placement programı nedir ve nasıl uygulanmaktadır?

AP Programı ve AP Dersleri,  dünyadaki çeşitli üniversitelere kabul sürecini hızlandırarak, öğrencilerimize üniversite hazırlık sürecinde avantajlar sunmaktadır. Hisar Okulları’nda sunulan AP dersleri öğrencinin ihtiyaç ve istekleri dikkate alınarak belirlenmektedir.

AP programı College Board tarafından geliştirilmiş ve uygulanmakta olan bir eğitim programıdır. ABD’ye ek olarak 60’tan fazla ülkede uygulanmakta ve tanınmaktadır. Program öğrencilere lisedeyken üniversite seviyesindeki dersleri alma ve bu derslerden bazı üniversitelerde muaf olma imkânı sağlamaktadır. Öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) programının yanında, AP sınavlarında başarılı olmaları için AP Programımız ile desteklenmektedir. Okulumuz AP sınav merkezidir ve öğrencilerimiz sınavlarına okulumuzda girme imkanına sahiptir. 

AP programının avantajları nelerdir?

AP, öğrencilerin yurtdışı üniversite başvurularında onları diğerlerinden ayırt edecek avantajlar sağlamaktadır.  Öğrencilerin AP dersi alıyor olmaları ve yıl sonunda AP sınavlarına girmeleri bu öğrencilerin bu dersleri almayan diğer öğrencilere göre üniversiteye daha çok hazır olduklarını göstermektedir.

Lise öğrencilerinize yurtdışı üniversite hazırlık sürecinde nasıl destek veriyorsunuz?

9. Sınıf seviyesinden itibaren, öğrenci ve velilerimizi yurtdışı üniversite süreci konusunda bilgilendirmek üzere çalışmalarımıza başlıyoruz. Sınıf sunumları ve çalıştayların yanı sıra, bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yapıyoruz. Aynı zamanda, öğrencilerimize kişisel ve geleceğe yönelik hedefleri doğrultusunda akademik, mesleki ve yaz okulu danışmanlığı sağlıyoruz.

Hisar Okulları’nda, ofisimiz tarafından koordine edilen çeşitli merkezi sınavlar uygulanmaktadır. Tüm 10. ve 11. Sınıf öğrencilerimiz, SAT sınavının hazırlığı niteliğindeki PSAT (Pre-Scholastic Aptitude Test) sınavına girmektedirler. Ayrıca, her yıl ilkbahar aylarında tüm lise öğrencilerimize açık olarak İngilizce yeterlilik sınavı IELTS’i (International English Language Testing System) uyguluyoruz. SAT test merkezi olan okulumuzda, yılda altı kez SAT sınavı da uygulanmaktadır.

International ACAC (Association for College Admission Counseling), NACAC (National Association for College Admission Counseling), ve CIS (Council of International Schools) kuruluşlarının üyesi olan Yurtdışı Danışmanlık Ofisi ekibimiz, akademik yıl boyunca çeşitli profesyonel gelişim programlarına ve üniversite ziyaretlerine katılmaktadır.

Okul web sitemizde bulunan Mezun Başarıları sayfasından bağlantısında mezun başarılarına, yerleşme durumlarına ve farklı istatistiklere erişilebilir. 

Lise öğrencilerinize yurt içi üniversite hazırlık sürecinde nasıl destek veriyorsunuz?

Öğrencilere mesleklerin tanıtılması için, her yıl “Meslek Tanıtım Günü” etkinliği düzenliyoruz. 10.,11. ve 12. Sınıf seviyelerinde, öğrencilere YKS (TYT-AYT) deneme sınavları uyguluyoruz ve her öğrencinin sınav performansını gözlemleyerek gerekli stratejileri belirliyoruz.

Çalışmalarımız kapsamında sınıf sunumları ve çalıştayların yanı sıra, bireysel öğrenci ve veli görüşmeleri yapıyoruz Ayrıca, yurtiçi üniversiteleri tanıtmak için “Yurtiçi Üniversiteler Fuarı ve Meslek Tanıtım Günü” ve öğrencilerle küçük gruplar halinde üniversite ziyaretleri düzenliyoruz.

Önemli Çalışma Başlıkları

 • YKS (TYT-AYT) resmi sınav başvuruları

 • ÖSYM merkezi ile ilgili üniversite tercih ve yerleştirme işlemleri

 • Meslek gözlemleri, Yurtiçi Yaz Okulları

 • YKS (TYT-AYT) hazırlık süreci kapsamında bireysel strateji belirleme konularında danışmanlık

 • Yurtiçi üniversite gezileri

 • Yurtiçi Üniversiteler Fuarı ve Meslek Tanıtım Günü

 • YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavları (10-11-12. Sınıflar)

 • Online YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavları*

 • Online YKS (TYT-AYT) Takviye Dersleri*

Yıllara göre değişmekle birlikte, mezunlarımız hedefleri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki seçkin üniversitelere yerleşirler. Okul web sitemizde bulunan Mezun Başarıları sayfasından bağlantısında mezun başarılarına, yerleşme durumlarına ve farklı istatistiklere erişilebilir. 

Okulun yurt dışı öğrenci değişim programları var mı?

Okulumuzun yurtdışı öğrenci değişim programı bulunmamaktadır. Milli Eğitim Bakanlığının okullara yolladığı yurtdışı eğitim programları başvuru bilgilendirmeleri öğrencilerimize yapılır. Öğrencilerimiz bireysel kararları doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının öngördüğü gereklilikleri yerine getirerek yurt dışı değişim programlarına başvurabilirler. 

Okulunuzda Rehberlik çalışmalarının kapsamı nedir?

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hisar Okulları’nda eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır. Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü, Okulöncesinden Lise son sınıfa kadar PreK-12 bütünlüğünde, koruyucu, önleyici ve geliştirici rehberlik anlayışıyla tüm öğrencilerin yaş dönemi özelliklerini dikkate alarak onların fiziksel, duygusal, sosyal ve bilişsel ihtiyaçları doğrultusunda çalışır. Bu çalışmalarla bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini ve kendine uygun gerçekçi planlar yapmasını hedefler.

Bölümümüzde öğrenciler gizlilik ve güven ilkeleri çerçevesinde, istedikleri her konuda yargılanmadan koşulsuz kabul edilerek dinlenir. Açık ve dürüst iletişimle, öğrencilerin sadece sorun yaşadıkları konularda değil, her konuda paylaşımda bulunmaları desteklenerek Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü’nün hayatın paylaşıldığı bir yer olduğu mesajı verilir. 

Pandemi sonrası acil uzaktan eğitim sürecinde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak için özel çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Öğrencilerimize yönelik olarak K-12 bütünlüğünde her Okul seviyesindeki yaş grubuna özel yaklaşımlar ve pratikler geliştirilirken, tüm seviyelerde çevrimiçi rehberlik dersleri ve ihtiyaç duyan ya da duyulan öğrencilerle google meet görüşmeleri sağlanmıştır. Günlük ev rutinleri oluşturma, yeni durumlara uyum, duygu oyunları, gevşeme egzersizleri ve özdenetim becerileri sürdürülen çalışmalardan bazılarıdır.

2020-2021 Akademik Yılında ise uygulanan farklı eğitim modelleri kapsamında Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümümüz yüz yüze, hibrit ve uzaktan eğitim süreçlerine yönelik özel çalışmalar gerçekleştirmektedir. Tüm okul seviyelerinde öğrencilerimizin sosyo-duygusal ve akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla rehberlik dersleri, öğrenme koçluğu, mentorluk çalışmaları yapılırken aynı zamanda öğrencilerimiz zorbalıktan sağlıklı beslenmeye kadar geniş bir skalada pek çok farklı uzmanla çevrimiçi rehberlik seminerlerde bir araya gelmektedir.

Eğitimde yaşanan alışkanlıklarımızdaki değişimle birlikte sürecin en önemli destekçilerden/paydaşlarından biri olan velilerimize yönelik de pek çok çalışma gerçekleştirilmiştir. Düzenli olarak sağlanan veli bilgilendirme yazıları, bültenler ve makalelerin yanı sıra çevrimiçi yapılan bireysel veli görüşmeleri, veli paylaşım buluşmaları ve Veli-Uzman seminerleri ile velilerimizin sürece daha iyi adapte olmaları ve desteklenmeleri amaçlanmaktadır.

Öte yandan her sınıf düzeyinde düzenli olarak gerçekleştirilen öğretmen oryantasyonu, Rehberlik-Öğretmen buluşmaları, bültenler, Uzman-Öğretmen seminerleri ve süpervizyonları ile akademik kadromuzun ihtiyacına yönelik alanlarda çalışmalar yapılırken duygusal destek sağlanması da esas alınmaktadır.

Hisar Okulları Spor Kulübü (HSK) nedir?

Hisar Okulları Spor Kulübü, Hisar Okulları öğrencilerinin içlerindeki sporcu ruhunu ve potansiyeli açığa çıkarmak amacı ile, Hisar Okulları sportmenlik felsefesi doğrultusunda basketbol, voleybol ve hentbol branşlarında, alt yapıya (minik, küçük, yıldız kategorileri) profesyonel anlayışta sporcu yetiştirmek üzere, 2008 yılında kurulmuş olan bir spor kulübüdür. Belirlenmiş branşlarda, HSK değerlendirme süreçleri doğrultusunda seçilen oyuncularla yapılan çalışmalar, haftada 4 antrenman, 1 maç programına göre gerçekleşir. Spor kulüpleri, federasyona bağlı liglerde mücadele eder . Yoğun antrenman ve maç programlarına düzenli katılım önemsenir. Oyuncu lisansları, ilgili branş federasyonundan alınır.

Hisar Akademi Nedir?

Hisar Akademi haftasonları tüm katılımcıların ilgi alanlarını keşfetmek, ve becerilerini geliştirmek için hazırlanmış olan ek ücrete tabi alternatif bir programdır. Görsel sanatlar, sahne sanatları, spor ve müzik branşlarında atölye çalışmaları sunulmaktadır. Hisar Okulları öğrencileri dışındaki kullanıcılara da açıktır. Hisar Akademi programı hakkında detaylı bilgi hisarakademi.com adresinde yayınlanmaktadır.

Disiplin politikanız hangi temellere dayanıyor?

Okulumuzda her seviyede olumlu disiplin anlayışı benimsenmiştir. Okul ortamının bütünlüğü içinde kullandığımız “ben dili”, “övgü yerine cesaretlendirme” ve “beden dili”nin kullanımı disiplin yöntemimizin temelini oluşturur. Bu yöntem ile amacımız öğrencinin ödül ve cezaya bağımlı olmadan öz denetim geliştirmesini desteklemektir. Öğrencilere saygıyla yaklaşarak başarılı bir yaşam için ihtiyaç duyacakları becerileri öğrenecekleri bir okul ortamı yaratmaktayız. Bizim için gerçek disiplin, dış kontrolün olmadığı ortamlarda, öğrencinin doğru davranış göstermesi, yani bu davranışı içselleştirmesidir.

Okulun kahvaltı, öğle yemeği ve ikindi beslenmeleri nasıl belirlenir?

Menüler aylık olarak, uzmanlık alanı çocuk beslenmesi olan olan akademisyen önderliğinde, diyetisyenler tarafından öğrencilerin günlük kalori ihtiyacına göre hazırlanmaktadır. Aylık menülerin son şekli, Yemek Komitesi üyeleri tarafından ayda bir toplanarak belirlenmektedir.  Aylık menülerimize web sayfamızda Hızlı Erişim bölümünden ulaşılabilmektedir. Yemekhane ve Okul Kantini kontrolleri Okul Doktoru ve Okul İş Güvenliği Uzmanı tarafından haberli/habersiz denetimler şeklinde yapılmaktadır.

Okuldaki sağlık hizmeti nasıl sunulmakta?

Okulumuzda biri ortaokul binamızda biri spor merkezimizde olmak üzere iki adet revir bulunmakta ve gün boyu bir doktor ve dört hemşire ile görev yapmaktadır. Öğrencilerin okul saatleri içerisindeki sağlık işlerinden revir sorumludur. Okul içerisinde meydana gelebilecek sağlık ile ilgili sorunlarda (ateş çıkması, ishal, bulaşıcı hastalıklar vb.) hemşireler veliye bilgi verirler. 

Revirde bulundurulması zorunlu olan ilaç ve sağlık malzeme listesi MEB ve Sağlık Bakanlığı revir standartlarına göre tutulur. Liste revirlerde asılı bulundurulur. Liste dışında ilaç verilmez. 

Okulumuzda meydana gelmesi muhtemel acil bir sağlık probleminde hastanın/kazazedenin en yakın tam teşekküllü hastaneye, en uygun koşullarda ve en hızlı şekilde naklinin sağlanması amacıyla SOS Alarm Merkezi Ambulans şirketiyle anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma, olay esnasında okul dahilindeki veya okulumuzun organize ettiği okul dışındaki aktivitelere katılan öğrenciler, veliler ve tüm okul çalışanları için geçerlidir. Okul doktoru veya diğer yetkili kişiler ambulans (kara/hava) çağrılması kararını aldıktan sonra, aşağıda belirtilen numaralardan ambulans çağrısını yaparlar. 

Okulun kriz hazırlıkları nelerdir?

Hisar Okulları olarak acil durumlara karşı hazırlıklı olmak amacıyla  önlem ve süreçlerimizi düzenli olarak güncellemekte ve denetlemekteyiz. Okulumuzda, kampüs sınırları içerisinde muhtemel tehlikelerin risk analizi dahilinde tespit edilip, gerekli önleyici tedbirlerin alınması, önlenemeyen durumlarda acil müdahale edilmesi yönünde hazırlıklar, düzenli olarak yapılmaktadır. Hizmet aldığımız alt işverenler de bu plan dahilinde hareket etmektedirler. Bu bağlamda mevcut çalışmalarımızla ilgili bilgileri sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Hisar Okulları Acil Durum Plan Notları

 • Acil Durum Hazırlık Planımız standart bir plandan daha kapsamlı olup farklı ekiplerin katılımıyla yürütülür. Bu ekipler ile düzenli tatbikatlar yapılıp, ekiplerin görevleri ile ilgili eğitimleri alması sağlanarak kurum çalışan ve öğrencilerin acil durumlara karşı hazır olması amaçlanır.

 • MEB tarafından mevzuata göre onaylanmış güncel Sivil Savunma Planlarımız mevcuttur.

 • İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından yürütülen teknik ve kapsamlı çalışmalar sonunda, Türkiye Deprem Yönetmeliklerine göre okul binalarımızda deprem dayanımı açısından olumsuz bir durum olmadığı tespit edilmiştir.

 • Koruma ve tahliye haberleşme şemalarımız acil durum planlarında  mevcuttur.

 • İnternet ve elektriğin kesildiği durumlarda haberleşme, kuruma ait telsizler ile gerçekleştirilmektedir.

 • Acil Durum Depomuzda barınma, korunma, sağlık ve gıda malzemeleri mevcuttur. Deprem sonrasında değerlendirmeler yapılmış olup, Sivil Savunma ve AFAD’ın istediği deprem anında ve sonrasında kullanılmak üzere gerekli olan tüm ekipmanlarımızın deprem depomuzda kullanılmaya hazır durumda olduğu yeniden teyit edilmiştir.

 • Acil durum yönlendirme levhalarımız her sınıf, ofis, koridor ve ortak alanlarda mevcuttur.

 • 2019 yaz döneminde okulumuzdaki tüm elektrik kabloları, alev yürümez kablolama sistemine dönüştürülmüştür. Olası bir acil durumda  elektrik kaynaklı sorun yaşanmasının önüne geçmek için, halojenfree özellikte elektrik ana kabloları, bina içi elektrik kabloları, data kabloları aynı özellikte kablo ile değiştirilmiştir. Olası acil durumlarda da sorun yaşamamak için elektrik sisteminin acil durum butonu ile kapatılması sağlanmıştır.

 • Kazan dairesinde deprem ya da benzeri acil durumlarda oluşabilecek gaz kaçaklarına karşı exproof gaz algılama sistemi mevcuttur. Olası gaz kaçaklarında sistemsel bir sorun yaşanmaması için, kazan dairesindeki tüm bileşenler kapatılarak gaz akışı sonlandırılmaktadır. Aynı zamanda kazanlara giden elektrik bağlantısı da kesilmektedir.

 • Olası acil yangın durumlarında kullanılmak üzere A Blokta 21, B Blokta 8,

C Blokta 10, KSM de 25 adet yangın dolabı, okul genelinde 159 adet yangın tüpü bulunmaktadır. İtfaiye gelene kadar etkin acil müdahale için 8 adet yangın söndürme dolabı mevcut 8 hidrantın yanına yerleştirilmiştir.

 • Okulumuzda tüm donatılarda YOTA (Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması) uygulanmıştır. Bina içindeki her türlü hareket eden dolap ve diğer mobilyalar sabitlenmiştir. Kapılarda stoper ve parmak koruyucuları, pencerelerde koruyucular, sıra ve masa köşelerinde silikon koruyucular, merdiven ve trabzanlarda pleksi koruyucular, keskin kenarlarda darbe emici süngerler mevcuttur. Merdivenlerde kaydırmaz bant, bazı zeminlerde kaydırmaz zemin uygulaması yapılmaktadır.

 • Öğrenci ve çalışanlarımızda güvenli yaşam bilincini geliştirmek için her akademik yıl içerisinde en az iki kez deprem, en az iki kez yangın tatbikatı yapılmaktadır.

 • Öğrencilerimize AKUT tarafından yaş gruplarına özel olarak belirli aralıklarla seminerler verilmektedir. 2019-2020 Akademik Yılı başında 2 Ekim’de Lise, 3 Ekim’de Ortaokul öğrencilerimiz için seminerler önceden planlanmıştır.

 • Çalışanlarımız için İSİG ve İlkyardım eğitimlerinin yanı sıra, AKUT bilinçlendirme seminerleri de düzenlenmektedir.  2019-2020 Akademik Yılı boyunca çeşitli seminerler planlanmıştır.

Bu önlem ve süreçlerimize paralel olarak,  deprem sarsıntısının hissedilmesi durumunda aşağıdaki acil durum adımları uygulanırSarsıntı boyunca sınıflarda ve okul alanlarında çök-kapan-tut uygulanır.

1-) Sarsıntı geçer geçmez görevli acil durum ekiplerinin alarm butonunu kırması ile birlikte tahliye alarmı verilir.

2-) Öğrencilerimiz, öğretmenlerinin liderliğinde düzenli bir şekilde binalardan tahliye edilir.

3-) Her okul, kendileri için belirlenmiş olan toplanma alanında toplanır, depremin şiddetine ve süresine bağlı olarak acil durum ekiplerince çadır salona yönlendirilir.

4-) Depremin şiddetine bağlı olarak belirlenen bekleme süresinin sonunda, okul kapalı alanları acil durum ekipleri tarafından kontrol edilerek içeri girilmesinin güvenli olduğu tespit edilir.

5-) Öğrenci ve çalışanlar güvenli ve düzenli bir şekilde sıra ile binalara yönlendirilir.

Ekosistem ve çevre konularında okulunuzda ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

Öğrencilerimizin ekosistem ve çevre konularında güçlü bir bilinç ve duyarlılık kazanarak, bu alanlarda toplumsal gelişime katkıda bulunan sorumlu bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Okulumuz 2005’ten bu yana Uluslararası Eko Okullar Programı üyesidir.

Eko-Okullar Programı ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. 2005-2007 yılları arasında “Çöp, Atık, Geri Dönüşüm” teması üzerinde çalışmalar yapılmış ve okulumuz TURCEV (Türkiye Çevre Eğitim Vakfı) tarafından “Yeşil Bayrak” ile ödüllendirilmiştir. 2007-2009 yılları arasında “Su” teması, 2009-2011 yılları arasında “Enerji” teması çalışılmış ve çevre duyarlılığımızın sembolü olan Yeşil Bayrak ödülümüz yenilenmiştir. 2011-2013 seneleri arasında “Biyoçeşitlilik” temasına ilişkin çalışmalar yapılacaktır. 2010’dan beri İstanbul Avrupa Yakası Eko-okulları Bölge koordinasyonunu Hisar Okulları olarak sağlamaktayız. Programın etkin işleyişi için Eko-Tim(öğrencilerden kurulu) ve Eko-komite (temsilci öğretmenler, idareciler, veli ve mahalli idare temsilcisinden kurulu) her sene başında oluşturuluyor. Eko tim, Eko Okullar kulübünü seçen öğrenciler ve diğer gönüllü çevreci öğrencilerden oluşuyor. Her sene tüm branşların da müfredatlarında yer verdiği etkinlikler belirleniyor ve eylem planı oluşturuluyor. Temaya bağlı olarak yapılan etkinlik ve eylemlerden bazıları şunlardır: – Geri dönüştürülmüş malzemeden yapılmış enstrümanlar (perküsyon) – “Energy chats” – ENO; Tree Planting, The March of the Frogs aktivitelerine katılım – Haliç Kıyı Temizliği – Atık Pil Toplama Kampanyaları (TAP ve TURCEV işbirliği) – Kyoto protokolü; Karbon Emisyon Borsası – Rüzgar Santrali (Çatalca) gezi Bu seneki hedeflerimiz arasında çevre-dostu ev maketi oluşturma (kendi enerjisini kendi üreten, ısı ve su korunumunun maksimum olduğu) yer alıyor. Yanısıra, okulumuz 2007-2009 yılları arasında Rcube (Reduce, Recycle, Reuse) Comenius projesini başarı ile tamamlanmıştır. 2008 yılında iki öğrencimizin su temalı afişleri NVOC (Nature’s Voice Our Choice) tarafından 200 ülke posterleri arasından 1’lik ve jüri özel ödüllerine layık görüldüler. 2008 Volvo Adventure Proje Yarışması’na “Pet to Fibers, Fibers to Coat, Coat for Children” projesiyle katıldık. Okuldan toplanan PET şişelerin Adana SASA tesislerinde elyafa dönüşümü, elyafların Kardem Tekstil aracılığıyla montlara dönüşümü yapıldı, montlar Göktürk’teki ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtıldı.