×

Öğrenme

Eğitim Felsefemiz

Eğitim felsefesi, okulun, “öğrenciler en iyi nasıl öğrenir ve öğretmenler en etkin nasıl öğretir” gibi en temel inanışları ile ilgili olmalıdır.

Felsefemiz, eğitimin her alanında yönümüzü belirler.

Hisar Okulları eğitim felsefesi, Dewey, Piaget, Sizer, Sokrat, ve Atatürk’ün mükemmel kuramlarından etkilenmiş ancak kendi başarı ve tecrübelerimizle şekillenmiştir. Buna göre;

1. Hisar Okulları, Atatürk ilkelerinin aydınlattığı demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyetinde, küresel toplum için rol modeli oluşturur.

2. Özen göstermek ve teşvik etmek, etkin öğrenme ortamının merkezindedir. Bugün öğrencilerle başarıya ulaşmak için, onları anlayarak, empati kurarak ve şefkatle, pozitif ilişkiler kurmalıyız.

3. Pozitif bir okul ortamı etkin öğrenmeye destek olur. Bu yüzden öğrencilerimize inanmalıyız; öğrenme potansiyellerine ve üretken birer vatandaş olacaklarına inanmalıyız. Bu inanç, onların entellektüel ve sosyal gelişimleri için kritik önemdedir.

4. Öğrenciler en iyi, öğrenim yapısının oluşturulmasında aktif rol aldıklarında, öğrenebilirler. Eğitim programına aktif olarak katılan öğrenci, -yazar, yapımcı, sunucu, ya da oyuncu-, daha derin ve kalıcı olarak öğrenir.

5. Sosyal sorumluluk, eğitimin vazgeçilmez bir parçasıdır. Öğrencilerimiz, okulda, evde ve dünyada , sosyal değişim ve reformlarda, kendi rol ve sorumluluklarının bilincinde olmalıdır.

6. Atatürk ilkelerinde yer alan Sosyal Reform ve Demokrasi, eğitimde kritik bir önem taşır.

7. Kişinin, gerçek potansiyelini gerçekleştirmesi ve hep daha iyiye gitmesi, eğitimin olmazsa olmazıdır.