×

Fen Bilimleri


Fen Bilimleri dersi 3. ve 4. sınıflarda ortak konu alanı kapsamında belirlenen ünitelerden oluşmaktadır. 3. Sınıflarda “Gezegenimizi Tanıyalım, Beş Duyumuz, Kuvveti Tanıyalım, Maddeyi Tanıyalım, Çevremizdeki Işık ve Sesler, Canlılar Dünyasına Yolculuk”, 4. Sınıflarda “Yer Kabuğu ve Dünyamızın Hareketleri, Besinlerimiz, Kuvvetin Etkileri, Maddenin Özellikleri, Aydınlatma ve Ses Teknolojileri, İnsan ve Çevre, Basit Elektrik Devreleri” üniteleri işlenmektedir. Üniteler işlenirken öğrenme ortamı öğrencilerin farklılıklarına uygun düzenlenerek öğrencilerin öğrenme sürecine aktif katılımları sağlanmaktadır. Olay ve olguları, neden ve sonuç ilişkisini kullanarak araştıran, sorgulayan, açıklayan, tartışan öğrenciler; kendi öğrenme süreçlerini yönetebilmeleri ve kendi ürünlerini ortaya çıkarabilmeleri için desteklenmektedir.

Fen Bilimleri dersi 3. ve 4. sınıflarda üç saat okutulmaktadır. 4. sınıflarda dersler laboratuvar ortamında branş öğretmeni tarafından yapılmaktadır. 3. sınıflarda dersler sınıf ve branş öğretmenleri ile ortaklaşa planlanmaktadır. Haftada iki ders sınıf öğretmeni ve bir ders de laboratuvarda sınıf ve branş öğretmeni ile birlikte yürütülmektedir.

Fen Bilimleri derslerini işlenirken amaç;

  • Yakın çevrede ve doğada olan değişimleri gözlemlemek ve bu durumları bilimsel süreçleri kullanarak açıklamak
  • Bilimsel bilgiyi tanımak ve amaca uygun kullanmak
  • Bilim, teknoloji, toplum ve çevre konuları arasındaki ilişkiyi kavramak
  • Problem çözme, bilimsel düşünme ve karar verme becerilerini geliştirmek
  • Bilimsel çalışmalarda güvenliğin önemini kavramak
  • Temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak kullanmaktır.