×

İngilizce


İlkokul İngilizce programı, bütüncül yaklaşımla iş birliğine dayalı öğrenmeyi ve zenginleştirilmiş dil kullanımı deneyimini destekleyen iletişimsel, tema tabanlı bir müfredat sunmaktadır.

Amaç, bütüncül aktivitelerle dinleme, konuşma, okuma ve yazma 'becerilerini' bütünleştirmektir. High Scope öğrenme yaklaşımları 1., 2. ve 3. sınıflardaki müfredata entegre edilmiştir. Program, disiplinler arası etkinlikleri ve uygulamalı öğrenme etkinlikleri içerir. Program, çeşitli sosyal ortamlarda etkili bir şekilde iletişim kurmak ve etkileşimde bulunmak için İngilizce'yi kullanmaya teşvik etmektedir. Öğrenciler, küresel bir vatandaş olarak tam katılım göstermeleri gereken becerileri ve bakış açılarını geliştirirken, İngilizce olarak artan güven ile iletişim kuracak ve etkileşime girerler; aynı zamanda başka bir dil ve kültür öğrenmenin değerini anlayarak, süreç içinde eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirirler.

İlkokuldaki öğrenciler, İngilizce öğretmenleriyle günde 80 dakika buluşurlar. Sınıf etkinlikleri arasında küçük grup etkinlikleri, büyük grup etkinlikleri ve atölyeler bulunmaktadır. Okuma programı, öğrencilerin eleştirel düşünme becerilerini (anlama, yargılama, fikirlerini tanımlama vb.) geliştirmek için farklı metin türleri (kurgu ve kurgusal olmayan), kullanılarak okuma stratejilerini (bağlamdan anlam çıkarma ve çizelgeleri bir metinle ilişkilendirme vb.) destekler. Ayrıca, öğrencilerin kelime dağarcığını genişletme, okuduğunu anlama becerilerini geliştirme (olayları ve karakterleri tahmin etme, atıfta bulunma, alıntı yapma) ve içerik bilgilerini artırma fırsatları da sunar. Yazma programı öğrencilere anlatıları, mektupları, kartpostalları, öyküleri, şiirleri ve diğer yaratıcı metinleri oluşturma becerilerini geliştirme fırsatı verir. Ayrıca, öğrencileri dil hataları üzerinde düşünmeye ve doğrusuna odaklanmaya teşvik eder. Öğrenciler bir taslak hazırlar, doğru, iyi sunulmuş, son kopyayı oluşturmak için bu taslağı geliştirirler.

Konuşma programı, öğrencilerin bireysel ses, stres, ritim ve tonlamaya odaklanarak telaffuzlarını sistematik olarak geliştirir ve akranlarıyla iletişimi teşvik eder. Ayrıca öğrencilere bilgi toplama, sonuçları yorumlama, problem çözme ve sunum yapma konularında yardımcı olur. Öğrenciler sosyal becerilerini geliştirir ve farklı insanlara açık ve akıcı konuşabilme konusunda güven oluşturur. Dinleme programı, çocukların vurgu ve ses tonu kullanımlarını anlamalarına yardımcı olan ve ilgili cevaplar verebilmek için öğrencileri belirli ayrıntıları ve ana fikirleri dinlemeye hazırlayan farklı İngilizce modelleri sunmaktadır. Öğrenciler, akademik yıl boyunca süreç ve sonuç odaklı değerlendirmeler yoluyla sürekli olarak değerlendirilir.