×

Fen Bilimleri

Hisar Okullar Fen Bilimleri Bölümü olarak öğrencilerimizin dünyayı daha iyi tanıdıkça nasıl işlediğini anladıkça geleceğin getireceği zorluklarla daha güçlü bir şekilde başa çıkabileceklerine inanıyoruz. Fen Bilimleri programımız hem Fen Bilimini sorgulamamız hem de içinde yaşadığımız dünyayı anlamamız için önemli olan bilimsel görüş süreçlerine odaklanmaktadır. Fen Bilimleri derslerinde, tüm öğrencilere anlamlı bir Fen eğitimi sağlanır; öğrencilerimiz 21. yüzyılın gerekliliklerine hazırlanırlar.

Öğrenmenin etkin ve yapıcı bir süreç olduğunu düşünüyoruz. Hedefimiz, öğrencilerimizin bulundukları ortamı değiştirecek ve daha iyi bir hale getirecek bir düşünce sistemine sahip olarak, problemleri yaratıcı olarak çözme, eleştirel düşünme, takım olarak işbirliğiyle çalışma, teknolojiyi etkin olarak kullanma ve ömür boyu öğrenme kavramına değer verme gibi günlük yaşamda kullandıkları birçok beceriyi güçlendirecek onlara Fen deneyimleri kazandırmaktır.

Lise Fen programı Biyoloji, Kimya ve Fizik branşlarında uygulanmaktadır. AP® dahil olmak üzere ileri düzey dersleri almaları konusunda öğrencilerimiz teşvik edilirler.

Tüm Fen dersleri İngilizce olarak işlenmekte ve 9. ve 10. sınıflarda ortak program uygulanmaktadır. Fen Bilimleri Bölümü, okul misyonu ve vizyonu doğrultusunda hareket ederek, öğrencilerin ilgi alanlarını keşfetmelerini ve buna bağlı olarak ileride mesleklerini seçmelerinde yardımcı olacak, aralarında on-line derslerin de bulunduğu değişik seviyelerde bir çok dersi 11. sınıf seviyesinden sonra öğrencilerine sunmayı amaç edinmiştir.

Hedefler

Fen Bölümünün hedefi öğrencilerin aşağıdaki becerilere sahip olmalarını sağlamaktır;

  • Veri toplamak ve analiz etmek amacıyla bilimsel bir gerçeği araştırabilmek ve sonuçları anlaşılır ve mantıklı bir şekilde bilimsel olarak yorumlayabilmek
  • Başkalarıyla etkin bir şekilde iletişim ve iş birliği içinde olabilme
  • Akademik yılın sonunda sınavlardan okulun ve diğer organizasyonların gerektirdiği geçer notu almak
  • Teknolojiyi kullanırken bilgisayarları da etkin bir şekilde kullanabilmek
  • Güvenli bir şekilde laboratuvar çalışmasını yürütebilmek ve çevre konularına ilişkin farkındalık geliştirmek.