×

İngilizce

Lise İngilizce Bölümümüz anadili İngilizce olan, Avrupa’da, Amerika’da, Güney Amerika’da ve Doğu Asya’daki çeşitli okullarda deneyim kazanmış öğretmenlerden oluşmaktadır.

Hedefler:

Lise İngilizce Bölümünde, öğrencilerimizin aşağıdaki becerileri kazanmalarını hedeflemekteyiz:

 • Akademik ortamda ve bunun haricindeki durumlarda akıcı ve kendine güvenli bir şekilde konuşmak,
 • Eleştirel ve analitik olarak okuma ve düşünmek,
 • Farklı kültürlere ve fikirlere okuyarak erişim sağlamak,
 • Farklı akademik türlerde yazı yazmak (açıklayıcı yazı, ikna edici yazı vb.)
 • Kısa öykü, şiir ve denemeyi de kapsayan akademik yazın türleri dışında yazabilmek,
 • Çeşitli yazın türleri ve araçlarının kullanımında deneyim kazanmak,
 • Dinleme becerilerini geliştirmek,
 • Detaylı yönergeleri yardım almadan takip edebilmek,
 • Uzun süren projelerde zaman yönetimini yürütebilmek,
 • Etkin bir şekilde not tutmak,
 • Farklı seviyelerde araştırma yapıp, kaynakları doğru olarak sunabilmek,
 • Sunum becerileri geliştirmek,
 • Teknolojiyi duyarlı ve amacına uygun olarak kullanmak.