×

İspanyolca

İspanyol Dili Bölümü’nün hedefi, öğrencilerimizi yabancı dildeki yetkinliklerini ve iletişim becerilerini üst seviyeye çıkarmalarında onlara rehberlik etmektir. Bunu yaparken günlük hayattan yaratıcı, değerlendirici, analiz edici ve uygulayıcı örnekler veren, öğretim yöntemlerini anlamayı ve hatırlamayı sağlayan Bloom sınıflamasını uygulamaktayız.

Hisar Lisesi öğrencileri 9. Sınıftan 12. Sınıfa kadar İspanyolca dilini öğrenmeye başlarlar. Müfredatımızda Avrupa Ortak Dil kriterlerini uygularız. Hedefimiz, öğrencilerimize İngilizce’nin ardından öğrendikleri ikinci yabancı dilde ihtiyaç duyulan dilbilgisi ile kelime bilgisi öğretmek, onların basit cümleleri anlamalarını ve kullanmalarını sağlamak ve günlük hayattaki konuşma ve yazma becerilerini geliştirmektir.

Akademik yılın sonuna doğru 9. Sınıf öğrencileri geniş zaman, geçmiş zaman ve gelecek zaman kiplerini öğrenmiş, kendilerini ifade edecek duruma gelmiş ve yabancı dil olarak İspanyolca Sertifikası (DELE) sınavına A1 seviyesinde girecek düzeyde hazırlanmış olurlar. Cervantes Enstitüsü tarafından verilen bu sertifika, uluslararası düzeyde tanınmış olup, öğrencilerin dünyadaki İspanyolca konuşulan ülkelerde bu dili kullanmalarına imkan veren, onların akademik başarılarını yükseltip daha ileri seviyeye taşıyan ve dilediklerinde Amerika Birleşik Devletleri’ndeki College Board tarafından sunulan AP İspanyol Kültürü ve Dili programına devam etmelerini sağlayan bir sertifikadır

İspanyol dili öğretmenleri ayrıca bu dilin konuşulduğu ülkelerin kültürlerini de tanımaları ve dolayısıyla kendi kültürlerine de yakından bakmaları konusunda öğrencileri teşvik ederler. Tüm bunların birer örneği olarak, öğrenciler İspanyolca JMUN konferansına, Avrupa Film Festivali, Gastronomi Kulübü’ne, heceleme yarışmasına, İspanyol Kültürü Haftası’na, sergilere ve Cervantes Enstitüsü tarafından düzenlenen sanat, müzik ve kültürel etkinliklere katılırlar.

Lisede Hazırlık, 9., 10., ve 11. sınıflara haftada 3 saat, 12. sınıflara ise 2 saat İspanyol dili sunulmaktadır. İspanyol Dili Bölümü’müzde Venezuela, İspanya ve Türkiye’den olmak üzere toplamda 5 öğretmenimiz bulunmaktadır. Eğitim materyallerimiz daima müfredatımız göz önünde bulundurularak seçilir. Buna ek olarak, öğrencilerle efektif bir iletişim kurabilmek için, farklı platformlar kullanılarak derslere teknoloji entegre edilir; 21. yüzyıl öğrenme becerileri, işbirliği ve takım çalışması, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve problem çözmeye odaklanılır.