×

Psikoloji

Psikoloji - 10. ve 11. Sınıf

Psikoloji dersinde öğrencilerde psikolojinin temel konuları, kavramları, ilgi alanları hakkında bir anlayış oluşturmak için psikolojinin tarihsel gelişimi, araştırma yöntemleri, duyum, algı, öğrenme, bellek, motivasyon, gelişim, kişilik kuramları, psikopatoloji konuları işlenmektedir.

Haftada 2 saat işlenen derste, mümkün olduğu kadar ve konuya uygun düşen yerlerde görsel malzemelere yer verilir; fotoğraf, kısa film, güncel haberler, psikoloji testleri ile öğrencilerde merak ve ilgi uyandırılır. Akademik yıl içinde, psikoloji alanından akademisyenler derslere davet edilerek öğrencilerin psikolojinin temel disiplinlerine bazı alanlarda derinleşmesi sağlanır.

AP Psikoloji - 11. ve 12. Sınıf

AP Psikoloji dersinin amacı, insan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini, sistematik ve bilimsel çalışmalara dayalı olarak tanıtmaktır. Program, psikolojinin alt dalları ile ilişkilendirilen psikolojik gerçekler, ilkeler ve olgulardan oluşur. Öğrenciler ayrıca psikologların bilim ve uygulamalarında kullandıkları etiği ve yöntemleri öğrenirler.

Öğrenciler eleştirel düşünme ve uygulamaları vurgulayan ders kitabı okumaları, projeler ve yönlendirilmiş çevrimiçi aktiviteler aracılığıyla psikolojiyi davranış bilimi ve zihinsel süreçler olarak keşfederler.

AP Psikoloji dersinin amacı, insan ve hayvan davranışlarını ve zihinsel süreçlerini, sistematik ve bilimsel çalışmalara dayalı olarak tanıtmaktır. Derste, psikoloji bilimini oluşturan ve şekillendiren temel çalışmalar değerlendirilir ve davranış, duyum, algı, öğrenme, biliş, motivasyon, gelişim psikolojisi, biyolojik özellikler gibi konulara dair psikolojik teoriler öğretilir. Öğrenciler ayrıca, psikolojide araştırma yöntemlerini ve psikologların bilim ve uygulamalarında takip ettikleri etik ilkeleri öğrenirler.

Öğrenciler eleştirel düşünme ve uygulamaları ön plana çıkaran ders kitapları yanında projeler, aktiviteler, deneyler ve görsel materyaller aracılığıyla psikolojiyi, davranış bilimi ve zihinsel süreçler olarak keşfederler. Bu ders haftada dört saat olarak işlenir.