×

Fen Bilimleri

Sorgulama ve merak çocukların doğasında var olan olgulardır. Öğrencilere gözlem yapmaları, olası sonuçlar ile ilgili tahmin yürütmeleri, deney ve gözlemlerine dayanarak sonuçlar çıkarmaları için uygun ortamların hazırlanması onların merak ve yaşam ile ilgili daha sonraki bilimsel deneyimlerini gerçekleştirmeleri için yeteneklerini geliştirecektir. Hisar Okulöncesi'nde hem İngilizce hem Türkçe programlarında öğrenciler varlıkların etkileşimleri ve değişimlerine dair fikir yürütür, doğal ve fiziksel dünya ile ilgili bilgi toplar ve süreçlerin farkına varır. Okulöncesi'nde Fen dersleri, öğrencilerin merak duygularını canlı tutmayı ve geliştirmeyi odağına alır.