×

İngilizce

MindUP

İngilizce programımızda iki haftada bir, bir ders saati MindUP programı uygulanır. Bu program; beyin hakkında bilgi sahibi olmayı, farkındalık yaratmayı, sosyal duygusal farkındalığı ve bunların gelişimini öğretmeyi birleştirir. Programın içeriği, olumlu psikoloji temellerine dayanır. Okullarda ve sınıflarda olumlu öğrenme ortamları yaratmayı hedefler, stresi azaltmaya ve ilişkileri geliştirmeye yardım eder. Öğrencilerin sosyo-duygusal alanları ve bunların etkilerini anlamaları için farklı öğrenceleri, özellikle sanat ve hikayeleri birleştirir. Program, beynin farklı kısımları üzerinde farkındalık yaratma yolu ile öğrencilerin öz düzenleme becerilerini geliştirmeyi hedefler.

İngilizce Dil Edinimi Yaklaşımı

İngilizce programımız, Türkçe programıyla aynı doğrultuda High Scope yaklaşımını uygulayan yarım günlük bir programdır. Yöntemimizi, sadece İngilizce kullanılarak öğrencilerin birçok doğal İngilizce ortamına tabi tutuldukları bir öğretme metodudur. Öğrenciler ana dillerini öğrendikleri şekilde İngilizce öğrenirler. Dil, tema odaklı bir yaklaşımla edinilir; öğrenciler temalarla bağlantılı şekilde öğrenirler. Her ünite, programımızdaki tüm alanlara değinir. Anlama; görseller, şarkılar, oyunlar, hikayeler ve hareketli aktivitelerle desteklenir. Öğretmenler, öğrencilerin İngilizce ön bilgilerini ölçer ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını desteklerler. Bunun için kullanılan yöntemler arasında, farklılaştırılmış sorular ve tartışmalar, tekrarlama, akran desteği ve motivasyonu artırmak için öğrencilerin ilgi alanlara değinmek yer almaktadır.

Ses Okuma Bilgisi

İngilizce programımızda erken okuryazarlıkla ilgili olarak sentetik sesler yaklaşımı kullanılır. Bu yaklaşımda, her ses belli bir sıra ile tek tek öğretilir ve çocuklar bu bilgiyi kısa kelimelerin tüm seslerini okumakta kullanırlar. Öğrenciler, harflerin seslerini ve bu seslerin karşılığı olan küçük harfleri tanımayı öğrenirler; bazı harfleri öğrenir öğrenmez, üç harfli kelimeleri okumaya başlarlar. Programın hedefi, yazmak yerine sesleri öğrenme ve okumadır. Özellikle odak noktası, öğrencilerin İngilizce ve Türkçe harflerin sesleri arasındaki farklılıkları ve sıklıkla karıştırılan harfleri öğrenmeleri ve çocukların okuma akıcılığının temeli olan, sıklıkla kullanılan kelimeleri öğrenmelerini teşvik etmektir.