×

Fen Bilimleri

 

“Science is a way of thinking much more than it is a body of knowledge”- Carl Sagan

 

Hisar Okulları Ortaokul Fen Bilimleri dersi, araştırma ve sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımını temel alan bir derstir. Fen Bilimleri bölümü öğrencilerin;

 • Temel fen kavram, ilke, yasa ve kuramlarını anlayarak, uygun şekillerde kullanmalarını,
 • Problemleri çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmalarını,
 • Fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki etkileşimleri anlamalarını,
 • Bilimsel ve teknik psikomotor beceriler geliştirmelerini,
 • Bilimsel tutum ve değerlere sahip olmalarını amaçlamaktadır.

Hedefler

21.yy öğrenen profili dikkate alınarak farklı öğrenme alanlarında hazırlanan öğrenim içerikleri;

 • Fen Bilimleri okuryazarlığı, araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme becerisi kazandırma,
 • Bilim, teknoloji, toplum ve çevre konuları arasındaki dinamik ilişkileri kavratma,
 • Sağlıklı yaşamanın gerektirdiği bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırma,
 • Problem çözerken ve karar verirken bilimsel süreç becerilerinden yararlanmalarını sağlama,
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını sağlama,
 • Fen Bilimlerine ilgiyi arttırma,
 • Bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini yaratabilme hedeflerini sağlayacak etkinlikleri içermektedir.