×

İngilizce

Hisar Ortaokul İngilizce Bölümü öğretmenleri İngiltere, Amerika, Kanada ve Avusturalya’dan aramıza katılan, Yüksek Lisans derecesine sahip, uzman kişilerdir. Programımız CIS (Council of International Schools) ve NEASC (New England Association of Schools and Colleges) tarafından onaylanmıştır. Her yıl öğrencilerimiz, uluslararası okullar için tasarlanmış, öğrencilerin İngilizce ve Matematik becerilerini ölçmek üzere uygulanan Avusturalya kökenli ISA sınavını alırlar. Bu değerlendirmeden alınan sonuçlar, dünyada önde gelen uluslararası okulların aldığı başarılara eş değerdedir.

Hedefler

Hisar Ortaokulu'nda, öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini, anadili İngilizce olan bireyler seviyesinde geliştirmeyi amaçlarız. Hisar Ortaokul öğrencileri, 8. Sınıfta ayrıldıklarında çağdaş konularda herhangi bir tartışmayı yürütecek, bir görüş hakkında yazı yazabilecek ve kurgu romandan modern belgesellere kadar karmaşık metinleri okuyup analiz edebilecek yetkinlikte olur.

Bölümümüze, öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimini de desteklemekteyiz. Bu hedefle ve Hisar’ın misyonu doğrultusunda, öğrencilerimiz derslerde grup çalışması içerisinde, uzun döneme yayılan çalışma stratejileri geliştirmeyi, kendi yaptıkları çalışmalara ve davranışlarına eleştirel bakabilmeyi, araştırma ve proje tasarlamada teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenirler. 5. Sınıfta kısa metin yazıları ve sunumlarla başlayan bu beceriler, 8. Sınıfta güncel sorunlarla ilgili araştırma projeleri yazmaları ve münazaralarda görev almaları ile öğrencilerimize kademeli olarak kazandırılır.