Bu sene 6 ülkeden 36 katılımcı okulun katıldığı JMUN konferansına 770’den fazla öğrenci katıldı.

Hisar Okulları öğrencileri tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik düzenlenen bir Birleşmiş Milletler simülasyonu olan Hisar JMUN bu sene 11-14 Aralık tarihlerinde gerçekleşti. Bu sene ‘İnsan Haklarını Korumak’ teması ele alınan konferansa katılan öğrenciler temsil ettikleri ülkelerin görüşlerini savundular. Bu yıl konferansın açılış konuşmalarında İstanbul Üniversitesi’nden Doç. Dr. Zeynep Kıvılcım ve THIMUN – Lahey Uluslararası Birleşmiş Milletler konferansının yönetim kurulumundan Robert Stern yer aldı.

Dünyada ilki Hisar Okulları tarafından 2006 yılında düzenlenen JMUN konferanslarında öğrenciler gündemdeki önemli politik olayları tartışmanın yanı sıra, toplum önünde konuşma ve İngilizce becerilerini de geliştirirler. Öğrenciler, her sene farklı bir tema üstünde tartışır, konferansın sonunda ise, büyük sorunlara getirdikleri çözüm önerileri ile dünya sorunları hakkında daha sorumlu bireyler haline gelirler.

Bu sene 6 ülkeden 36 katılımcı okulun katıldığı JMUN konferansına 770’den fazla öğrenci katıldı. Mısır, Almanya, Yunanistan, Lüksemburg ve Uganda’dan gelen katılımcılar Hisar ve İstanbul, İzmir ve Ankara’dan gelen öğrenciler İnsan Hakları teması üzerinde çalışırken yeni arkadaşlıklar kurdular, İngilizce becerilerini geliştirdiler ve sorumlu dünya vatandaşları haline gelmek için büyük bir adım atmış oldular.