Bu yıl, Öğrenci Meclisi çalışmaları Hisar Okullarında yeni bir oluşumla yapıldı. Geçen yıllardan farklı olarak her sınıftan arkadaşlarının çoğunluk oyuyla temsil hakkı kazanan öğrenciler, Öğrenci Meclisinde (ÖM) bir araya gelerek seçimleri gerçekleştirdi.

Amaç, hızlı karar alınan ve her sınıfın temsil edildiği yönetimin, meclisin denetiminde olduğu bir yapı oluşturmak.

Alt komitelerde görev alan öğrenci gruplarının, kendi inisiyatiflerinde karar alarak bunu meclise onaylatıp uygulamaya koyma becerilerini göstermeleri temel hedeftir.

Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise ÖM üyelerini bir araya getirmek ve okul bütünlüğü içinde bir çalışma disiplini oluşturmak amaçlanmaktadır.


Oylama sonuçlarına göre yönetim:

Başkan: Kerem K. ’17

Eş Başkan: Estel A ’18

Başkan Yrd: Talya Y. ’17

Yazman: Yelin K. ’18

Sayman: Talya Y. ’18

Üye: Ege Y. ’19

Üye: Kaan G. ’18

Üye: Defne S. ’19