3 Kasım 2015 Salı günü “Cumhuriyet Bayramı ve Atatürk Haftası” kapsamında Atatürk’ün hatıralarını yerinde görmek; O’na olan saygı ve sevgimizi göstermek amacıyla Dolmabahçe Sarayı’na geziye gittik.

Our 3rd graders went on a trip to the Dolmabahçe Palaca on Tuesday, November 3rd 2015 to cover the topic of “Republic Day and Atatürk Week” and to show our respect and love to Atatürk.