15 Aralık 2015 Salı günü “Müzelerden ve tarihi mekânlardan bir eğitim ortamı olarak yararlanır, nesnelerin müzelerdeki eski ve yeni hallerini karşılaştırarak zaman içindeki değişimi kavrar.” kazanımı kapsamında Sadberk Hanım Müzesine geziye gittik. Gruplar halinde ve bir rehber eşliğinde müze turu yaptık, müzedeki kültürel mirasları tanıdık ve müze gezme bilinci oluşturduk.

Our 3rd grade students went on a trip to Sadberk Museum on Tuesday, December 15th, 2015, relating the topic of “An educational medium in history and the museum spaces and to understand change over time by comparing the old and new cases of museum objects.”. They did their tour with a tour guide in small groups. The trip created awareness for our cultural heritage in museums.