Lise Rehberlik Bölümünün organize ettiği ve ilki Aralık 2015’te gerçekleştirilen mentorluk buluşmalarının ikincisi 23 Şubat’ta gerçekleştirildi.

12.sınıflardan gönüllü 20 öğrenciyle 9.sınıf öğrencilerine yönelik oluşturulan mentorluk çalışmalarında, mentor öğrenciler sorumlu oldukları öğrenci gruplarıyla bir araya geliyorlar.

Paylaşım toplantıları niteliğinde gerçekleşen buluşmalarda, her mentor kendi grubundaki 9.sınıf öğrencileriyle ders çalışma yöntemleri, organizasyon becerileri, sınavlar, ders takibi ve kaygı gibi konular üzerine konuşmakta ve kendi deneyimlerinden yola çıkarak gruplarındaki öğrencilere önerilerde bulunmaktalar.