3. sınıflarımız Hayat Bilgisi derslerinde “Okul Heyecanım” teması kapsamında tüketici olarak sahip olduğu hakları işlerler ve bilinçli tüketici davranışları sergilemeyi öğrenirler. Amacımız kendi paralarını uygun biçimde önceliklerini belirleyerek harcamak ve çocuklara yönelik reklamların işlevlerini; reklamlar, ihtiyaçlar ve imkanlar arasındaki ilişkiyi sorgulatmaktır.

8 Mart’ta CarrefourSa’ya düzenlediğimiz gezide öğrencilerimiz ünite süresince edindikleri deneyimleri kullanma fırsatı buldular. Belirlenen 50 TL’lik bütçelerini kullanarak alışveriş yaptılar. Öğrencilerimiz alışveriş sırasında ihtiyaçlarına önem verdiler ve sahip oldukları 50 TL’nin hepsini harcamayıp bir kısmını tasarruf ettiler.