Hisar Okulları Mezunlar Derneği, 29 Şubat 2016’da, genel kurul toplantısını yaptı. Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri seçildi; görev alan mezunlarımıza başarılar diliyoruz.

Yönetim Kurulu

Başkan Gizem Aksoy’10
Başkan Yardımcısı Şener Ceylan’11
Sayman Burak Tatlıcı’10
Sekreter Naz Gürpınar’10
Üye Roy Eskenazi’12
Üye Irmak Ünal’14
Üye Ceylan Gürpınar’11
Üye (Yedek) Enes Gündüz’10
Üye (Yedek) Kerim Moukadem’11
Üye (Yedek) Büke Önen’10
Üye (Yedek) Mina Başaran’08
Üye (Yedek) Ceren Kaysadı’10

Denetim Kurulu

Başkan Rutkay Kaya’09
Başkan Yardımcısı Can Saçkan’10
Üye Fulya Görer’10
Üye (Yedek) Nazlı Saçkan’10
Üye (Yedek) Jasmin Baruh’08
Üye (Yedek) Özbey Ergün’08