9. ve 10. sınıf Almanca grubu öğrencilerimiz, Üsküdar Amerikan Lisesi’nde 22 Ekim’de düzenlenen “İnsan Hakları ve Mültecilik” temalı Almanca MUN çalıştayına aktif bir şekilde katıldılar. 9. Sınıf Almanca öğrencilerimiz Bora T., Deniz A., Süeda H. ile 10. Sınıf Almanca öğrencilerimiz Alp E., Belis S., Cem L. ve Mira S. okulumuzu gururla temsil edip empatik yaklaşımları ve düzgün telaffuzları ile çalıştayda fark yarattılar ve övgü aldılar. Diğer konuk okul Almanca’nın birinci dil olarak öğrenildiği St. Georgs-Kolleg idi. Öğrencilerimizin okulumuzu farklı platformlarda, özellikle ikinci yabancı dilde temsil etmeleri çok gurur vericiydi.