3. sınıf öğrencilerimiz Hayat Bilgisi derslerinde “Okul Heyecanım” temasında yer alan “Tüketici olarak sahip olduğu hakları bilir ve bilinçli tüketici davranışları sergiler. Kendi parasını uygun biçimde önceliklerini belirleyerek harcar. Çocuklara yönelik reklamların işlevlerini; reklamlar, ihtiyaçlar ve imkânlar arasındaki ilişkiyi sorgular,” kazanımları kapsamında yaptığımız CarrefourSa gezisinde ünite süresince edindikleri deneyimleri kullanma fırsatı buldular. Belirlenen 30TL’lik bütçelerini kullanarak alışveriş yaptılar. Öğrencilerimiz alışveriş sırasında ihtiyaçlarına önem verdiler ve sahip oldukları 30TL’nin hepsini harcamayıp bir kısmını tasarruf ettiler.