Okul Meclisi, öğrencilere demokratik sistemin işleyişini öğretmek ve yaşatmak amacıyla oluşturulmuştur. Demokratik sürecin gereği olan tüm adımlardan geçilerek gerçekleştirilen Okul Meclisi seçimleri, öğrencilerin daha küçük yaştan başlayarak sorumluluk almaları, kendilerini temsil edecek en uygun adayı seçmeleri konusunda beceriler kazanmalarına yardımcı olur. Okul Meclisi organizasyonuyla öğrenciler, okul yönetimine destek verirken önemli bir kazanım olarak katılımcı demokrasi kültürünü de yaşayarak özümserler. Demokratik okulların başlıca özelliği olan çocuk katılımı; çocukların görüşlerini özgürce ifade etmeleri, bu görüşlerin ciddiye alınması ve çocukların kendilerini ilgilendiren karar süreçlerinde etkin rol almalarıdır. Bu bağlamda okulumuzda, Okul Meclisi ve Öğrenci Birliği Başkanlığı her yıl yapılan seçimlerle belirlenmektedir. Yaptığımız seçim çalışmalarıyla öğrencilerin; seçme ve seçilme hakkının önemini kavramaları, meclis sisteminin her görüşün temsiliyetini ifade eden bir uygulama olduğunu fark etmeleri, farklı düşüncedeki bireylerin barış dolu demokratik bir ortamda bir arada yaşaması için gerekli olan düşünce özgürlüğünün önemli bir değer olduğunu kavramaları hedeflenmektedir.


Bu ilkelerle yürüttüğümüz İlkokul Öğrenci Birliği’ni oluşturma sürecimiz 5 – 16 Ekim 2017 haftasında sınıf temsilcilerimizin seçilmesiyle başladı. Sınıf temsilcilerimiz 19, 23, 24 Ekim 2017 tarihlerinde toplanarak paylaşım yaptılar ve grupları oluşturdular. Sınıf temsilcilerinin oluşturduğu Yaratıcı Hisar, Çevreci Hisar, Eko Hisar, Harika Hisar ve Süper Hisar grupları; 23 – 30 Ekim 2017 tarihleri arasında propaganda çalışmalarını tüzük kuralları çerçevesinde yürüttüler. 2 Kasım 2017 Perşembe günü Öğrenci Birliği Başkanlığı için tüm ilkokul öğrencileri oy kullandı. Süper Hisar grubu en yüksek oyu alarak okul meclisinin yönetim görevine seçildiler.


Öğrenci Birliğimizin; bütün öğrencilerin haklarını koruyan ve savunan, demokratik ilkeler ile barış dolu çalışmalar yürüteceklerine inanıyoruz.