Öğrencilerimizin okuma alışkanlığı ve kültür birikimleri olan, edebi veya bilimsel metinleri eleştirel gözle değerlendirebilen, üzerinde tartışıp, düşünebilen iyi okur yazarlar olarak yetişmelerini önemsiyoruz. Bu amaçla ilkokul kütüphanemiz 2. sınıf öğrencileriyle Samed Behrengi’nin “Küçük Kara Balık” isimli çocuk kitabı üzerinde bir çalışma yaptı.

Öğrencilerimiz ilk olarak sınıflarında öğretmenleriyle beraber kitabı güdümlü olarak okuyup okuma anlama, karakter ve hikâye analizi çalışmaları yaptılar. Öğrencilerimiz daha sonra, görsel sanatlar derslerinde kitapta yer alan görsellerin de sanat değeri ve dünya çapında önemli bir yeri olduğunu öğrendiler, kendileri de küçük kara balığın resimlerini çizdiler. Yaptıkları resimlerle kütüphane dersine katılan öğrencilerimiz, resimlerine ipten bir çerçeve örerek ağ şekli verdiler. Küçük Kara Balık’ın ağdan kurtulmasını özgürlük fikriyle özdeşleştiren öğrencilerimiz son olarak kendi özgürlük tanımlarını yaparak hikâyeyi analiz ettiler. Ortaya çıkan çalışmaları okulumuz A Blok lobisinde sergiledik, keyifle inceledik.