Dördüncü sınıf öğrencilerimiz kütüphanemizde “bilgiye erişim ve araştırma teknikleri” dersi aldılar, derste icatlar konusuna odaklandılar. Ders esnasında öğrencilerimizin yeni bilgiye ulaşmak için için eleştirel okuma ve düşünme yeteneklerini kullanmaları, araştırma tabanlı bir süreç yürütmeleri, sorular sorarak merak ve sorgulama yönlerini geliştirmeleri hedeflendi

Öğrencilerimiz bu ders aracılığıyla bilgiyi doğru ve güvenilir kaynaklardan edinme, akademik dürüstlük ve fikir özgürlüğü prensiplerine saygı gösterme, anlamlı bilgiye erişip edindikleri bilgileri kendi yorumlarıyla aktarma ve bunların sonucunda bilimsel bir metin yazma becerisi kazanmanın ilk adımlarını atmış oldular.