Çiğdem Odabaşı, 7. sınıf öğrencilerimizle “Yaratıcı Okuma” etkinliğinde buluştu.

Öğrencilerimiz Türkçe dersleri kapsamında okudukları, Yaşar Kemal’in büyük bir aşk destanı olan Ağrıdağı Efsanesi’ni, Çiğdem Odabaşı’nın yaratıcı okuma etkinliği ile yeniden incelediler. Çiğdem Odabaşı liderliğinde gerçekleşen bu etkinlik, öğrencilerimizin, okuma, tartışma, çıkarımlarda bulunma, okuduğunu paylaşma, bakış açısı geliştirme gibi tutum ve davranışlarının gelişimi ve farkındalığı için çok değerliydi.

Öğrencilerimizin insan yaşamının derinliklerine yaptıkları bu yolculukta, aşk, gelenekler ve güç/iktidar konusunda yeniden düşünmeye yönlendiren Çiğdem Odabaşı’na teşekkür ediyoruz.