9. Sınıf öğrencilerimizin Tarih, Görsel Sanatlar ve Bilgisayar derslerinde, disiplinlerarası çalışma yöntemleri doğrultusunda ortaya çıkardıkları “İlkçağ Uygarlıklarına” yönelik ürünleri, 18 Nisan – 3 Mayıs 2018 tarihlerinde Lise giriş katında sergilenmektedir. Hafta boyunca Anaokulu, ilkokul ve Ortaokul ve Lise öğrencileri sergiyi gezerek, yapılan çalışmaların içeriğine dair bilgilendirilmişlerdir.