Hisar Okulları olarak öğrencilerimizin psiko-sosyal gelişimlerini önemsiyor ve destekliyoruz. Olumlu arkadaş ilişkileri kurmaları ve sürdürmeleri, herhangi bir sorun ile karşılaştıklarında çözüm odaklı bakış açısı ile konuya yaklaşarak çatışma çözme becerilerini hayata geçirebilmeleri için derslerde, teneffüslerde çalışmalar yapıyor ve fırsat eğitimlerini en iyi şekilde değerlendiriyoruz.

Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz seminerlerden bir diğeri 17 Ocak 2019 Perşembe günü “Zorbalık” kitabının yazarı Sayın Rıfat Batur tarafından 4. Sınıf öğrencilerimize yönelik olarak gerçekleştirildi. Rıfat Batur, öğrencilerimiz ile kendi sınıflarında bir ders saatini birlikte geçirerek, akran ilişkileri hakkında söyleşi ve etkinlik yaptı.